Loading Üritused

« Vaata kalendrit

EIT KIC-de võimalusi tutvustav veebiseminar

25. jaanuar, 14:00 - 16:00

Eesti Teadusagentuur koostöös partneritega kutsub 25. jaanuaril kell 14-16 osalema Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi (EIT) innovatsioonikogukondade (KIC-de) võimalusi ja taotlusvoore tutvustaval veebiseminaril. Samuti antakse ülevaade, millega tegelevad KIC-dega seotud Eestis asetsevad RIS HUB-d.

Seminari sihtrühmaks on idu- ja võrsettevõtted, väike- ja keskmise suurusega ettevõtted (VKE-d), ülikoolid, teaduskeskused, tudengid.

Veebiseminar toimub Zoomis. Osalemise link saadetakse registreerunutele üritusele eelneval õhtul. Palume registreeruda hiljemalt 24. jaanuaril. Registreerumine on allpool.

Teemad ja esinejad:

  • EIT Climate-KIC – Erki Ani (Cleantech Estonia)
  • EIT Digital – Janno Viiding (EIT Digital)
  • EIT Food – Eleri Seer (Tartu BT Park)
  • EIT Raw Materials – Veiko Karu (TTÜ)
  • EIT Health – Marie Külvik (Tartu BT Park)
  • EIT Manufacturing – Friedrich Kaasik (TÜ)
  • EIT Urban Mobility – Vallo Mulk (TÜ)

Seminari modereerivad Margit Ilves (ETAg) ja Marko Rillo (CreaWity)

Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (EIT) on Euroopa Liidu ainulaadne asutus, mis soodustab innovatsiooni kogu Euroopas, lõimides ettevõtlust, kõrgharidust ja teadust ülemaailmsetele probleemidele lahenduste leidmiseks. Instituut on Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Euroopa Horisont“ osa. EIT toetab pikaajalisi partnerlusi, üleeuroopalisi innovatsioonikogukondasid (KIC-id), mis hõlmavad endas valdavalt teadus- ja kõrgharidusasutusi ning ettevõtteid, lisaks muid sidusrühmi. Erinevad KIC-id tegelevad lahenduste otsimisega konkreetsele probleemile nagu kliimamuutused, kestlik energia, tooraine nappus, tervislikud eluviisid ja toit jmt.

KIC-id toetavad uute ettevõtete tekkimist, uute toodete ja teenuste arendamist, uue ettevõtjate põlvkonna kujunemist – tudengite ettevõtlikkust uudsete õppekavade loomise jm tegevuste kaudu. 2022. aastal tegutseb kaheksa valdkondlikku KIC-i (loe rohkem siit). Eestis tegutsevad valdkondlike KIC-de RIS HUB-id, mille eesmärk on mh parandada Eesti organisatsioonide esindatust KIC-des. Täpsema info ja kontaktid leiab siit.

Loe “Euroopa horisondi” Euroopa innovatsioonimaastiku toetamise meetmetest siit.

VEEBISEMINARILE REGISTREERUMINE

Üritusest osa võtnud inimeste kohta säilitatakse registreerumisinfot, mida kasutatakse ürituse materjalide edastamiseks ja tagasiside küsimiseks ning raamatupidamise algdokumendina. Täpsemad säilitamistähtajad on kättesaadavad ETAgi käskkirjaga kinnitatud dokumentide loetelus.

 

Lähem info ETAgis
Margit Ilves
Tel: 7 317 352
Margit.Ilves@etag.ee

 

Täpsem info

Kuupäev:
25. jaanuar
Aeg:
14:00 - 16:00
Kategooria:
,