III SAMMAS – Innovatiivne Euroopa

Lähem info ETAGis:
Rasmus Pind (EIC, EIT, EIE)
Tel +372 590 54 830
rasmus.pind@etag.ee

Margit Ilves (finantsküsimused, riskikapital, VKEd)
Tel: 7 317 352
margit.ilves@etag.ee

Euroopa horisondi” kolmas sammas keskendub Euroopa innovatsioonimaastiku toetamisele osalt varasemast tuttavate, osalt uute vahenditega. Kolmanda samba tähtsaim uuendus on Euroopa Innovatsiooninõukogu (EIC), mis loodi juba eelmise raamprogrammi ajal, kuid mis peaks laiendatud kujul ning osalt uute meetmete abil tegema Euroopa Liidust loova ning teedrajava innovatsiooni turuliidri. Teiseks toetatakse kolmanda samba kaudu Euroopa Innovatsiooni Ökosüsteeme (EIE) ehk võrgustikke, mis toetavad ettevõtete innovatsiooni- ja kasvupotentsiaali realiseerumist. Kolmanda sambaga on liitunud ka eelmises raamprogrammis sammasteväline Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (EIT), mis teadmis- ja innovatsioonikogukondade (KIC’ide) kaudu edendab kõrgharidusasutuste, teadusasutuste ja ettevõtete koostööd.

EIC põhiosa moodustavad kolm suuremat rahastusskeemi EIC PathfinderEIC Transition ja EIC Accelerator; lisaks veel mitmed auhinnakonkursid – EIC Prizes.

EIC Pathfinder

Mida toetatakse?
Ambitsioonikadkõrge riskiga varajase faasi (TRL 1-4) teadusprojektid, mille eesmärgiks on välja töötada radikaalseid/läbimurdelisi tulevikutehnoloogiaid globaalsete väljakutsete lahendamiseks ja/või lahendusteks, millel on uute turgude loomise potentsiaal. Igal aastal on nii vaba teemaga taotlusvoor(ud) kui ka temaatilised voorud.
Toetuse suurus: ca 3 mln EUR
Toetuse määr: 100%
Nõuded konsortsiumile: 3 –5 liiget; interdistsiplinaarsus
Sihtgrupp: ülikoolid, teadusasutused, ettevõtted, sh VKE-d, idufirmad, tööstus, üksikisikud
Võimalus projekti käigus taotleda täiendavat 50 000 EUR toetust
Taotlusvoor: avatud voor avaneb 1. märtsil. Taotluste esitamise tähtaeg oli 4. mail. Info ja taotlemine Fundings & tenders portaalisTemaatiliste voorude tähtaeg on 19. oktoobril, taotluste esitamise keskkond avaneb juunis. Selle aasta teemadeks on:
* Carbon dioxide & Nitrogen management and valorisation
* Mid-long term, systems-integrated energy storage
* Cardiogenomics
* Healthcare Continuum technologies
* DNA-based digital data storage
* Alternative Quantum Information Processing, Communication, and Sensing

Kasulikke materjale:
EIC tööprogramm
Pathfinder FAQ

EIC Transition

EIC Pathfinder, FET või ERC Proof of Concept projektide tulemuste edasi arendamiseks (TRL 4-5/6), et luua murrangulist innovatsiooni ja uusi ettevõtteid. Toetatakse uudse tehnoloogia edasiarendamist, valideerimist laboris ja asjakohastes rakenduskeskkondades (nt prototüüpimine, formuleerimine, mudeldamine, testimine või muul viisil valideerimine) ning ka ärimudeli väljatöötamistOluline, et oleks nii tehnoloogia kui ka äri komponent. Igal aastal on nii vaba teemaga taotlusvoor(ud) kui ka temaatilised voorud.

Tingimused:

 • Lähteprojekt võib olla lõppenud kuni 24 kuud tagasi (taotluse esitamise ajaks).
 • Transitionis taotleja ei pea olema tulemuste omanik või lähteprojekti konsortsiumi liige, küll aga peavad olema vajalikud õigused ja kokkulepped.

Toetuse suurus: ca 2,5 mln EUR
Toetuse määr: 100%
Nõuded konsortsiumile: nii üksiktaotlejad kui ka konsortsiumid (2 –5 liiget)
Sihtgrupp: nt teadusasutused, VKE-d (sh idufirmad, spinn-off’d), potentsiaalsed kasutajad/kliendid. Suurettevõte ei saa olla üksiktaotleja.
Võimalus projekti käigus taotleda täiendavat 50 000 EUR toetust
Tähtaeg:  märts 2022
Kasulikke materjale:
EIC tööprogramm
Transition FAQ

EIC Accelerator

Toetuse ja omakapitaliinvesteeringu kombinatsioonist koosnev skeem. Rahastatakse suure kasvupotentsiaaliga ettevõtete väga innovaatilisi ja kõrge riskiga tootearendusprojekte, mida erakapital ei ole valmis veel piisavas mahus rahastama. Olulisteks märksõnadeks on teaduspõhisus, sotsiaalne mõju, deep-tech.
Rahastuse suurus: toetus (TRL 5/6-8) ca 2,5 mln EUR; investeering kuni 15 mln/EUR
Toetuse määr: 70%
Nõuded konsortsiumile: ainult üksiktaotlejale
Sihtgrupp: VKE-d (sh idufirmad), üksikinnovaatorid, investorid; investeeringukomponenti võib erandjuhul taotleda ka keskmise kapitalisatsiooniga ettevõtted (small mid-cap)
Rahastuse taotlemine: taotlusvoor on pidevalt avatud, taotlemine toimub läbi keskkonna EIC AI Platform. Taotlusi saab esitada nii avatud kui ka temaatilistesse voorudesse, milleks sel aastal on: Technologies for Open Strategic Autonomy ja Technologies for ‘Fit for 55’
Taotlemise tähtaeg: Selle aasta vahetähtajad on 23. märts, 15. juuni ja 5. oktoober. 

Kasulikke materjale:
EIC tööprogramm
EIC Guide for Applicants
EIC Fund Investment Guidelines
EIC FAQ
Evaluation Form EIC Accelerator
Online Manual 2021-2022
22. septembril 2021 toimunud EIC Accelerator seminari ettekanded ja salvestus on leitavad SIIT

Eesmärk on luua sidus ja tõhus koostöövõrgustik, mis toetab innovaatiliste ettevõtete arengut ja kasvu. Kokku tuuakse nii riiklikud, regionaalsed kui ka kohalikud innovatsiooni edendajad-toetajad era-, avalikust ja kolmandast sektorist. Nii saavad toetust taotleda näiteks: ettevõtted, ettevõtete ühendused, investorid, fondid, inkubaatorid, kiirendid, teadus- ja tehnoloogiaseirekeskused, klastrid, teadusasutused, ülikoolid, kodanikuühendused, riiklikud ja regionaalsed struktuurid, jne.

EIE tegevused on jagatud kahte rühma:

Taotlusvoorude täpsed kirjeldused leiab EIE tööprogrammist (mustand).
Avatud ja tulevaste EIE taotlusvoorude info Funding & tenders rahastusvõimaluste portaalis

2023. a taotlusvoorud:
Connect
-Organisation of Women TechEU 2023-2024 (CSA, tähtaeg 23.03.2023)
-Preparatory action for setting up joint programmes among innovation ecosystems actors (CSA, tähtaeg 23.03.2023)
-Stimulating Experimentation Practices (CSA, tähtaeg 21.09.2023)
-Specialist Advisory Services to build capacities on innovation procurement (CSA, tähtaeg 21.09.2023)

Innovative SMEs
-European Partnership on Innovative SMEs (CoFund, tähtaeg 22.03.2023)


2024. a taotlusvoorud:
Connect
-Implementing co-funded action plans for connected regional innovation valleys (CoFund, tähtaeg 25.04.2024)
-The African Union-European Union Innovation Platform (CSA, tähtaeg 25.04.2024)
-Startup Europe (CSA, tähtaeg 25.04.2024)
-Expanding Academia-Enterprise Collaborations (CSA, tähtaeg 19.09.2024)
-Mutual learning and support scheme for national and regional innovation programmes (CSA, tähtaeg 19.09.2024)

Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (EIT) on Euroopa Liidu asutus, mille Euroopa Liit asutas 2008. aastal, et tõhustada Euroopa innovatsioonisuutlikkust. Instituut on Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi Euroopa Horisont osa.
EIT toetab pikaajalisi (15+ aastat) partnerlusi, innovatsioonikogukondasid (KIC-d), mis hõlmavad endas valdavalt teadus- ja kõrgharidusasutusi ning ettevõtteid, lisaks muud sidusrühmad vastavalt konkreetse KIC-i spetsiifikale.

KIC-id toetavad:

 • uute ettevõtete tekkimist
 • uute toodete ja teenuste arendamist
 • uue ettevõtjate põlvkonna kujunemist – tudengite ettevõtlikkust uudsete õppekavade loomise jm tegevuste kaudu

2022. aastal tegutseb üheksa valdkondlikku KIC-i. Eestis tegutsevad valdkondlike KIC-de RIS HUB-id, mille eesmärk on mh parandada Eesti organisatsioonide esindatust KIC-des. Täpsema info ja kontaktid leiab siit.

 

Vaata ka “Euroopa horisondi” III samba – Innovatiivne Euroopa ingliskeelset kokkuvõtet siin:

1

Sündmused ja kasulikud viited

 • 13. detsember 2022 toimub Euroopa Innovatsiooninõukogu (EIC) 2023. a toetusvõimalusi tutvustav virtuaalne infoseminar. Lisainfo leiab SIIT.
 • 25. mail 2022 korraldas ETAG EIE tutvustava veebiseminari. Seminari salvestust saab vaadata SIIN
 • 22. veebruaril 2022 toimus EIC (Euroopa Innovatsioninõukogu, European Innovation Council) virtuaalne infopäev (inglise keeles), kus tutvustati EIC rahastusvõimalusi ja äsja vastuvõetud tööprogrammi uuendusi. Ettekanded ja salvestused on leitavad SIIN
 • 25. jaanuaril 2022 toimus “EIT KIC-de võimalusi tutvustav veebiseminar”. Tutvustati EIT KIC-dega seotud Eestis asetsevaid RIS HUB-e ning anti ülevaade taotlusvoorusest. Veebiseminari salvestus.

  Sissejuhatus (mis on Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (EIT), EIT Innovatsioonikogukonnad (KIC-d), EIT RIS HUB-id, taotlusvoorude info) - Marko Rillo (CreaWity) ja Margit Ilves (ETAg)
  * EIT Jumpstarter - programm, mille eesmärk on oma klassi parimate ekspertide, loomingulise kogukonna ja ainulaadse oskusteabe panusega toetada ideede äriks muutmist (taotlemise algus märts-aprill 2022)
  * EIT HEI Initiative - algatus, mis aitab kõrgkoolidel luua suutlikkust innovatsiooni ja ettevõtlikkuse õpetamiseks (tähtaeg 28.02.2022)
  * Käimas on konkurss „Kultuuri- ja loomemajandus (CCSI) KIC-i loomiseks. Taotluse esitamise tähtaeg 24.03.2022
  * Tehnoloogilise valmiduse tasemed TVT (Technology Readiness Levels, TRL)

  EIT Climate-KIC – Erki Ani (Cleantech Estonia)
  * Info EIT Climate-KIC tegevuste kohta climate-kic.org ja Cleantech Estonia tegevuste kohta cleantechforest.ee
  EIT Digital – Janno Viiding (EIT Digital)
  * Info EIT Digital tegevuste kohta eitdigital.eu
  EIT Food – Eleri Seer (Tartu BT Park)
  * Info EIT Foodi tegevuste ning taotlusvoorude kohta inglise keeles eitfood.eu/ ja eesti keeles biopark.ee/projektid/eit-food
  EIT Raw Materials – Veiko Karu (TTÜ)
  * Info EIT Raw Materials teenuste ja tegevuste kohta: eitrawmaterials.eu
  EIT Health – Marie Külvik (Tartu BT Park)
  * EIT Health programmide info veebilehekülg eithealth.eu/what-we-do/our-programmes ja EIT Health taotlusvoorud
  EIT Manufacturing – Friedrich Kaasik (TÜ)
  * Info EIT Manufacturing tegevuste kohta eitmanufacturing.eu
  EIT Urban Mobility – Vallo Mulk (TÜ)
  * Info EIT Urban Mobility tegevuste kohta eiturbanmobility.eu

 • 22. septembril 2021 toimunud EIC Accelerator seminari ettekanded ja salvestus on leitavad SIIN
1 European Commission, Directorate-General for Research and Innovation, Horizon Europe, pillar III – Innovative Europe : supporting and connecting innovators across Europe, Publications Office of the European Union, 2021, https://data.europa.eu/doi/10.2777/90204