Loading Üritused

« Vaata kalendrit

  • Üritus on toimunud.

Eesti teadustaristu teekaardi uuendamise ettepanekute esitamine

4. mai 2018 - 17:00

SA Eesti Teadusagentuur käivitab 2018.a Eesti teaduse infrastruktuuride teekaardi uuendamise. Teekaart on pikaajaline planeerimisvahend, mis sisaldab loetelu uutest või kaasajastamist vajavatest riiklikult olulistest teaduse infrastruktuuriüksustest (taristuobjektidest). Teekaarti täiendatakse regulaarselt, et arvestada muutuvaid vajadusi ja võimalusi. Taristuobjekti lülitamine teekaardi koosseisu ei tähenda rahastamisotsust ega reasta objekte tähtsuse järjekorras, kuid teekaart on sisendiks edaspidistele strateegilistele otsustele, sh rahastusotsustele.

Teekaart 2018 nimekirja võivad kandideerida nii praegused teekaardi objektid, mille senist tegevust hinnatakse vahearuannete alusel, kui ka uued teadustaristuettepanekud. Sellega seoses korraldab SA Eesti Teadusagentuur Eesti teadustaristu teekaardi uuendamise infopäeva. Infopäevale on oodatud nii praeguste teekaardi objektide esindajad kui uute ettepanekute esitajad.

Täpsem info: https://www.etag.ee/rahastamine/infrastruktuuritoetused/teadustaristu-teekaart/teekaart-2018/

Täpsem info

Kuupäev:
4. mai 2018
Aeg:
17:00
Kategooria: