Loading Üritused

« Vaata kalendrit

  • Üritus on toimunud.

15.01-31.08.18 Rahvusvaheline ühiskonkurss kestliku taimekasvatuse alastele uurimisprojektidele

15. jaanuar 2018

Euroopa Teadusruumi võrgustikuprojekt SusCrop (ERA-Net Cofund on Sustainable Crop Production) toetab rahvusvahelist koostööd kestliku taimekasvatuse uurimisel. Võrgustik koondab teadust rahastavaid asutusi 19 riigist: Austria, Belgia, Eesti, Hispaania, Holland, Iirimaa, Itaalia, Kanada, Läti, Norra, Poola, Prantsusmaa, Rumeenia, Saksamaa, Soome, Taani, Türgi, Ungari, Ühendkuningriik. Eestit esindavad võrgustikus Maaeluministeerium ja Eesti Teadusagentuur.

21. sajandi üks väljakutseid on küsimus, kuidas suurendada taimekasvatuse tootlikkust, vähendada kasutatavate kemikaalide hulka ja/või parandada põllukultuuride kvaliteeti, et säilitada ohutu toidu kättesaadavus maailma kasvavale rahvastikule ning rahuldada suurenevat nõudlust tööstuslikult kasutatava biomassi järele, säästes samas keskkonda, looduslikke elupaiku ja bioloogilist mitmekesisust.

15. jaanuaril 2018 avab SusCrop oma esimese ühiskonkursi, toetamaks rahvusvahelisi uurimisprojekte kestliku taimekasvatuse valdkonnas.

Igas projektis peab olema vähemalt kolm abikõlblikku partnerit, kes taotlevad rahastamist vähemalt kolmest erinevast SusCropi partnerriigist. Projekti kestus ei tohi ületada 3 aastat. Eesti töörühma taotletav eelarve ei tohi ületada 100 000 eurot.

Täpsem info avaldatakse taotlusvooru avanedes. Vt lähemalt www.suscrop.eu

Tähtajad:
Taotlusvoor avaneb: 15. jaanuar 2018.
Eeltaotluste esitamise tähtaeg: 4. aprill 2018 kl 13.00 CET.
Lõpptaotluste tähtaeg: 31. august 2018 kl 13.00 CET.

Kontaktisik Maaeluministeeriumis: Sirli Pehme, sirli.pehme@agri.ee tel 625 6186
Kontaktisik Eesti Teadusagentuuris: Katrin Kello, katrin.kello@etag.ee tel: 731 7361

————————————————————————————————-

Preliminary Announcement: ERA-NET Cofund on Sustainable Crop Production Joint Call will open on January 15, 2018

The ERA-Net Cofund SusCrop aims to support international collaboration in research on sustainable crop production. The network brings together research-funding agencies from 19 countries: Austria, Belgium, Canada, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Netherlands, Norway, Poland, Romania, Spain, Turkey, and United Kingdom. Estonia is represented in the network by the Ministry of Rural Affairs and Estonian Research Council.

One of the challenges of the 21st century is to ensure food and nutrient security for a growing population under climate change and pressure on natural resources. New ways of sustainable crop production are necessary to increase productivity, reduce the amount of used chemicals and/or improve the quality of the crops in order to maintain access to safe and nutritious food, to serve the increasing demand for industrially used biomass, whilst maintaining a healthy environment, natural habitats and biodiversity.

To meet this challenge, the SusCrop will open its first transnational call on January 15, 2018.

The joint projects must have a minimum of three eligible partners applying for funding from a minimum of three different SusCrop partner countries. The project duration must not exceed 3 years. The budget requested by the Estonian team may not exceed EUR 100,000.

See more at www.suscrop.eu

Timeline:
Call opens: January 15, 2018.
The deadline for submission of pre-proposals is April 4, 2018, 13:00 CET.
The deadline for submission of full proposals is August 31, 2018, 13:00 CET.

Contact Point at Estonian Ministry of Rural Affairs: Sirli Pehme, sirli.pehme@agri.ee +372 625 6186
Contact Point at Estonian Research Council: Katrin Kello, katrin.kello@etag.ee +372 731 7361

Täpsem info

Kuupäev:
15. jaanuar 2018
Kategooria: