Algkooli uurimistööde konkurss

2021. aasta õpilaste teadusfestivalil osalevad oma uurimistöödega taas ka 1.-6. klassi õpilased. Uurimusi esitletakse mõlemal festivalipäeval – 13. ja 14. aprillil.

Uurimistööd (25) valitakse välja konkursiga, mille tähtaeg on 12. veebruar 2021 ja tööd esitatakse konkursside veebikeskkonnas www.etag.ee/konkursid. Festivalile pääseb 25 uurimistööd, mis valitakse välja 15. märtsiks; autoritele /juhendajatele antakse teada e-postiga. NB! Koroonakriisi levik võib tingida vajaduse piirata festivalil osalejate ja külastajate arvu!

Osalemiseks laadida üles fail uurimistööga, millel on:

 • töö pealkiri,
 • autori(te) ja juhendaja andmed,
 • uurimuse eesmärk,
 • lühike tegevuse/metoodika kirjeldus,
 • tulemus(ed),
 • kasutatud allikad.
 • Lisaks info selle kohta, missuguseid materjale peale postri ehk stendi festivalil kasutada plaanitakse.
  Kui uurimistöö on valminud rühmatööna, tuleb juhendajal kirjeldada ka iga liikme rolli töö valmimisel. Festivalile saab tulla tööd esitlema kuni 4 autorit (piirang on seotud ruumipuudusega).NB! Juba uurimistööd kavandama asudes võiks mõelda päeviku sisseseadmisele, kuhu kogu töö käik ja tulemused kirja panna.

Festivalil esitletakse töid stendiettekannetena ja soovi korral saab näidata ka oma tööga seotud katseid*.

*katsete  näitamist võib püüda lahendada ka IT-vahenditega. Kindlasti ei tohi kasutada tuld, tossu, vedelikke, kemikaale jms.

 ** *** *** *** **

Miks osaleda teadusfestivalil?
Õpilaste teadusfestivalil oma uurimistöö avalikkusele tutvustamine annab algkooliõpilastele hea kogemuse ja võimaldab saada oma tööle ka külastajatelt tagasisidet. Lisaks ammutada positiivset inspiratsiooni festivalil osalevatelt parimatest õpilaste teadustööde konkursi uurimistöödest ja vestlusest nende autoritega. Festivalil on külastajaid olnud viimastel aastatel üle 2500, kellest paljud jõuavad kindlasti ka nooremate osalejate töödega tutvuma. Riiklik žürii algkooliprojekte ei hinda ja seega ei anta välja ka auhindu, aga osalemine on heaks pingevabaks eelharjutuseks oma tehtu tutvustamisel.

Vaadake lühikest videoklippi sellest, mis teadusfestivalil toimub ja mida osalejad festivalist arvavad!

Kuidas festivalil oma projekti või katset esitleda?

Igal osalejal, ka algkoolilapsel on kasutada oma  stendi ülespanekuks:

 • Seinapind, mille üldkõrgus on 2,5 m ja laius 1 m (Tähelepanu postri valmistamisel – seinapind on vertikaalne e püstine, portree-vaates!)
 • Seina ülemisesse ossa paigaldavad korraldajad andmed töö ja autori kohta (vt allolevat fotot, millel ühesugused rohelised päised). Seinapinda materjalide ülespanekuks on 90 cm (laius) ja 120 cm (kõrgus), see on A0 paberi mõõt.

  Algkoolistendid 2017. Fotograaf Sven Tupits
 • Laud (1,2 m pikkune ja 50 cm laiune, kahe kõrvutiasuva töö autoritele üks selline laud kahepeale)
 • Tool igale autorile
 • Elektriühendus, mille vajaduse saab registreerumisel ära märkida
 • Soovi korral A0 formaadis valge paber (84,1 × 118,9 cm), millele saab soovi korral oma stendi  materjalid kleepida. Seda saab kasutada juhul, kui stendi sisumaterjaid on  joonistatud või välja trükitud nt A4, A3 või mõnedele väiksematele paberitele ja tahetakse nad kohapeal mingile alusele kokku liimida. Paberisoov panakse kirja festivalile registreerumisel.
 • vajadusel kinnitusvahendid stendi seinale ja/või aluspaberile kinnitamiseks.
Stendile lisaks saab näidata külastajatele ka töö tegemise käigus tehtud katseid või eksperimente ja tulemusi (tingimusel, et seda saab sooritada ohutult) ning vaatluspäevikut.

Töö esitlemiseks võib olla vabalt ka midagi muud põnevat, mille laps ise välja mõtleb 🙂

Kui algkooli uurimistööde konkursil osalemise kohta tekib küsimusi, võtke ühendust: leemet.samel@etag.ee

Praktiline info festivalil oma uurimistööga osalejatele

 • Festivalile kohaletuleku korraldab iga osaleja ise. Väljastpoolt Tartut ja Tartu lähiümbrust tulijatele kompenseerime transpordikulud vastava avalduse ja originaal-kuludokumentide alusel. Avalduse vormi paneme enne festivali kodulehele.
 • Stende saab hakata üles panema 13. aprillil alates kella 8st. Üleval peab stend olema kell 9.30, siis algab saalis ametlik avamine ja seejärel, kell 10.00 avatakse uksed külastajatele.
 • Uurimistöödega osalejate toitlustamine on korraldatud – suletud toitlustusalal saavad kõik projektide autorid ja registreeritud juhendajad mõlemal päeval lõunasööki ja kogu päeva jooksul vett, teed/kohvi ning midagi näksimiseks.
 • 13. aprilli õhtul kell 18.30 algavale vastuvõtule on samuti oodatud kõik festivalil osalevate tööde autorid (kuni neli autorit töö kohta) ja töö esitamisel märgitud ning eelregistreeritud juhendajad.
 • Uurimistöödega osalejatele, kes on väljastpoolt Tartut ja lähiümbrust, pakume tasuta majutust 13/14. aprilliks.

**************

NB! Alltoodud juhendist suurem osa on uurimistöödega osalevatele gümnasistidele, aga algkooliõpilased saavad siit lisateadmisi. Algkooliõpilased sellest lähtuma ei pea, aga et seda küsimust sageli küsitakse, panime infole suunava lingi 🙂

Stendiseina mõõdud ja kasutatav lauapind on algkooliõpilastele ja vanematel osalejatel sarnane.

I Üks võimalus on poster- ehk stendiettekanne, mis on niisugune ettekande vorm, mille puhul kogu tööd puudutav informatsioon esitatakse stendil. Stend võib olla vabalt ise tehtud, st joonistatud ja kirjutatud / või osa tekstist prinditud.
NB! Stendi sisu koostamisel tuleb arvestada, et seda enamasti vaatavad inimesed, kes sinu tööga tuttavad ei ole ja peavad tööst ülevaate saama stendiga tutvudes.
Stendi vormistamine on suuresti töö autori maitseküsimus, aga stendil olevat teksti peab olema võimalik lugeda vähemalt kahe meetri kauguselt. Pealkirjad ja alapealkirjad peaksid  sisutekstist kindlasti suuremad olema. Soovitav kasutada vaid märksõnu, pilku köidavad ka pildid ja joonised.

Näiteks õpilaste teadustööde konkursi stendi soovituslik vormistus on niisugune. Algkooliõpilased nii põhjalikku stendi tegema ei pea, kirjeldus on siia lisatud taustainfo mõttes.
Stendiettekanne peab sisaldama järgmisi osi:
– Sissejuhatus (lühiülevaade taustast, miks antud uuring tehti)
– Töö eesmärgid (millistele probleemidele tööga lahendust otsitakse; hüpotees(id) või uurimisküsimus(ed), mida püütakse tõestada)
– Meetodid (uurimismeetodi, -objekti või uuritavate iseloomustus, materjali kogumise metoodika ja kriteeriumid)
– Tulemused (uurimuse põhitulemused, võimalusel viidetega graafikule ja/või joonisele. Tulemused on soovitatav esitada punktide kaupa, mitte pideva tekstina
– Järeldused või kokkuvõte tööst

** *** *** *** **

2015. aasta festivali ajal salvestasime mõned intervjuud, kus saab näha, mis katseid osalejad tegid ja/või mida uurisid: