Teadusfoorum „teadusest 2017 keskendub teaduse mõju ja väärtuse selgitamisele

14. detsembril kell 11.00-18.00 toimub Tartus Dorpati Konverentsikeskuse Struve saalis teadusfoorum „teadusEST 2017“, mida korraldab Eesti Teadusagentuur.

Teadusfoorum „teadusEST“ on eelkõige teadlastele, teadus- ja arendusasutuste juhtidele ja teadusadministraatoritele ning ministeeriumide teadusnõunikele suunatud info- ja arvamusvahetusüritus, kus teadlased saavad ülevaate olulisematest arengutest Eesti teadus(korraldus)maastikul ning arutada päevakajaliste küsimuste üle.

 „teadusEST 2017“ keskmes on teaduse mõju ja väärtuse selgitamise küsimused.

Teaduse ühiskondlik-majanduslik mõju on üha tugevamalt teaduspoliitiliste arutelude keskmes, eriti teaduse rahastamise küsimustes. Selles, et teadus on oluline, ei ole kahtlust, ent kui suur on teaduse mõju ja milles see väljendub; milline on humanitaarteaduste ühiskondlik väärtus ja kuidas seda hinnata; kuidas peaks teadlane oma uurimistööd ühiskonnale tutvustama ja kas see on lisakohustus niigi suurele töökoormale või teadustöö üks osa – selles on veel palju ebaselgust. Need küsimused puudutavad otseselt või kaudselt iga teadlast tema igapäevatöös.

Teaduse mõju ja väärtuse ühiskonnale selgitamise teemal esinevad Soome Akadeemia president Heikki Mannila, Eesti Teaduste Akadeemia president Tarmo Soomere, Eesti Noorte Teaduste Akadeemia asutajaliige Leho Tedersoo, Eesti Teadusagentuuri juhatuse esimees Andres Koppel, Tartu Ülikooli külalisprofessor Tambet Teesalu, Tartu Ülikooli kirikuloo vanemteadur Irina Paert, Tartu Ülikooli füüsikalise optika vanemteadur Heli Lukner ja vikipedist Ivo Kruusamägi.

Ettekannetele järgneb arutelu uurimistoetuste aruandluse kavandatava lihtsustamise üle uurimisprojektide ühiskondliku olulisuse selgitamise kontekstis.

Teadusfoorumi kava on kätttesaadav SIIN

Lisainfo: Siret Rutiku, Eesti Teadusagentuuri uurimistoetuste osakonna juhataja,
tel 731 7381, siret.rutiku@etag.ee