Nõukogu

Sihtasutuse Eesti Teadusagentuuri nõukogu on juhtorgan, mis kavandab teadusagentuuri tegevust, korraldab juhtimist ja tegeleb järelevalvega. Nõukogu liikmed määrab ja kutsub tagasi haridus- ja teadusminister. Nõukogu liikme volituste tähtaeg on viis aastat.

Nõukogu koosseis:

  • Indrek Reimand – Haridus- ja Teadusministeerium, kõrghariduse ja teaduse asekantsler; nõukogu esimees
  • Teet Jagomägi – Reach-U juhatuse esimees;
  • Joonas Pärenson – Rahandusministeerium, riigieelarve osakonna nõunik;
  • Toivo Maimets – Tartu Ülikooli professor;
  • Kaupo Reede – Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, majandusarengu osakonna juhataja
  • Mart Ustav –  Tartu Ülikooli professor, Eesti Teaduste Akadeemia liige;
  • Anu Toots – Tallinna Ülikooli professor.