Hindamisnõukogu ekspertkomisjonid

Hindamisnõukogu ekspertkomisjonid

1. Loodusteaduste ekspertkomisjon:

Anne Kahru ekspertkomisjoni juht, hindamisnõukogu liige, Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi juhtivteadur;
Arvo Mere Tallinna Tehnikaülikooli dotsent;
Asko Lõhmus Tartu Ülikooli juhtivteadur;
Els Heinsalu Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi vanemteadur;
Ivo Leito hindamisnõukogu liige, Tartu Ülikooli professor;
Jaan Liira Tartu Ülikooli vanemteadur;
Jaan Raik hindamisnõukogu liige, Tallinna Tehnikaülikooli professor;
Jaanus Remme Tartu Ülikooli professor;
Jüri Vain Tallinna Tehnikaülikooli professor;
Kalle Olli Eesti Maaülikooli professor;
Kalev Sepp Eesti Maaülikooli professor;
Leho Ainsaar Tartu Ülikooli vanemteadur;
Lili Azin Milani Tartu Ülikooli vanemteadur;
Maia Kivisaar Tartu Ülikooli professor;
Maris Laan Tartu Ülikooli professor;
Mart Ustav Tartu Ülikooli professor;
Peeter Laud Cybernetica AS teadusdirektor;
Raivo Jaaniso Tartu Ülikooli vanemteadur;
Raivo Stern Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi juhtivteadur;
Raivo Vilu AS Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskuse teadusdirektor, Tallinna Tehnikaülikooli professor;
Rein Vaikmäe Tallinna Tehnikaülikooli emeriitprofessor, Lavali Ülikooli abiprofessor;
Richard Villems hindamisnõukogu liige, Tartu Ülikooli professor;
Tiiu Kull Eesti Maaülikooli professor;
Toomas Rõõm hindamisnõukogu liige, Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi juhtivteadur;
Tõnis Timmusk Tallinna Tehnikaülikooli professor;
Uno Mäeorg Tartu Ülikooli vanemteadur;
Urmas Lips Tallinna Tehnikaülikooli professor;
Urmas Saarma Tartu Ülikooli juhtivteadur;
Ülo Mander Tartu Ülikooli professor.

Kontakt: Lairi Bakhoff (bio- ja keskkonnateadused), tel 7 317 363, e-post lairi.bakhoff@etag.ee
Mikk Vahtrus (täppisteadused), tel 7 317 367, e-post mikk.vahtrus@etag.ee

 

2. Tehnika ja tehnoloogia ekspertkomisjon: 

Jarek Kurnitski ekspertkomisjoni juht, hindamisnõukogu liige, Tallinna Tehnikaülikooli professor;
Ago Rinken Tartu Ülikooli professor;
Dmitri Vinnikov Tallinna Tehnikaülikooli juhtivteadur;
Jakob Kübarsepp hindamisnõukogu liige, Tallinna Tehnikaülikooli professor;
Malle Krunks Tallinna Tehnikaülikooli professor;
Priit Kulu Tallinna Tehnikaülikooli emeriitprofessor, vanemteadur;
Toomas Rang Tallinna Tehnikaülikooli professor.

Kontakt: Raili Torga, tel 7 317 358, e-post raili.torga@etag.ee

 

3. Arsti- ja terviseuuringute ekspertkomisjon:

Jaan Eha ekspertkomisjoni juht, hindamisnõukogu liige, Tartu Ülikooli professor;
Anti Kalda Tartu Ülikooli professor, vanemteadur;
Allen Kaasik Tartu Ülikooli professor;
Kai Kisand Tartu Ülikooli vanemteadur;
Maris Laan Tartu Ülikooli professor;
Pille Taba Tartu Ülikooli professor;
Tõnis Timmusk Tallinna Tehnikaülikooli professor;
Vallo Tillmann Tartu Ülikooli professor;
Vallo Volke Tartu Ülikooli professor.

Kontakt: Ade Kallas-Kivi, tel 7 317 366, e-post ade.kallas-kivi@etag.ee

 

4. Põllumajandusteaduste ja veterinaaria ekspertkomisjon:

Marika Mänd ekspertkomisjoni juht, hindamisnõukogu liige, Eesti Maaülikooli professor;
Andres Mäe Eesti Taimekasvatuse Instituudi vanemteadur;
Irina Blinova Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi vanemteadur;
Kai Kisand Tartu Ülikooli vanemteadur;
Meelis Pärtel Tartu Ülikooli professor.

Kontakt: Ade Kallas-Kivi, tel 7 317 366, e-post ade.kallas-kivi@etag.ee

 

5. Sotsiaalteaduste ekspertkomisjon:

Ellu Saar ekspertkomisjoni juht, hindamisnõukogu liige, Tallinna Ülikooli professor, juhtivteadur;
Allan Puur Tallinna Ülikooli professor;
Allan Sikk University College London, vanemlektor;
Jaan Masso Tartu Ülikooli vanemteadur;
Marek Tamm hindamisnõukogu liige, Tallinna Ülikooli professor;
Toivo Aavik Tartu Ülikooli professor;
Tiit Tammaru Tartu Ülikooli vanemteadur;
Veronika Kalmus Tartu Ülikooli professor.

Kontakt: Hele Priimets, tel 7 300 326, e-post hele.priimets@etag.ee

 

6. Humanitaarteaduste ekspertkomisjon:

Marek Tamm ekspertkomisjoni juht, hindamisnõukogu liige, Tallinna Ülikooli professor;
Andres Kurg Eesti Kunstiakadeemia professor;
Daniele Monticelli Tallinna Ülikooli professor;
Ellu Saar hindamisnõukogu liige, Tallinna Ülikooli professor, juhtivteadur;
Eva Piirimäe Tartu Ülikooli dotsent;
Indrek Ibrus Tallinna Ülikooli professor;
Martin Ehala Tartu Ülikooli professor;
Kristin Kuutma Tartu Ülikooli professor.

Kontakt: Hele Priimets, tel 7 300 326, e-post hele.priimets@etag.ee

Hindamisnõukogu ekspertkomisjonide ülesanded:

  1. hinnata uurimistoetuse taotlusi ja aruandeid;
  2. teha hinnatu alusel põhjendatud ettepanekuid hindamisnõukogule;
  3. assisteerida hindamisnõukogu teiste talle seadusega pandud ülesannete täitmisel.

 

7. Tuumiktaristu ekspertkomisjon:

Jarek Kurnitski ekspertkomisjoni juht, hindamisnõukogu liige, Tallinna Tehnikaülikooli professor;
Irja Lutsar Tartu Ülikooli professor;
Rainer Kattel Tallinna Tehnikaülikooli professor;
Hannes Kollist Tartu Ülikooli vanemteadur;
Karl Pajusalu Tartu Ülikooli professor.

Ekspertkomisjoni ülesanded:

1. hinnata institutsionaalse uurimistoetuse tuumiktaristu taotlusi;
2. teha hinnatu alusel põhjendatud ettepanekuid hindamisnõukogule;
3. assisteerida hindamisnõukogu teiste talle seadusega pandud ülesannete täitmisel.

Hindamisnõukogu tuumiktaristu ekspertkomisjoni töökord

Kontakt: Priit Tamm, tel 730 0374, e-post priit.tamm@etag.ee