Hindamisnõukogu eksperdikomisjonid

Hindamisnõukogu eksperdikomisjonid

Eksperdikomisjonide ülesanded:

1. hinnata uurimistoetuse taotlusi;
2. teha hinnatu alusel põhjendatud ettepanekuid hindamisnõukogule;
3. assisteerida hindamisnõukogu teiste talle seadusega pandud ülesannete täitmisel.

 

1. Täppisteaduste eksperdikomisjon:

Toomas Rõõm eksperdikomisjoni juht, Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi juhtivteadur (hindamisnõukogu liige);
Andi Hektor Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi vanemteadur;
Elmo Tempel Tartu Ülikooli professor;
Ivo Leito Tartu Ülikooli professor (hindamisnõukogu liige);
Jaan Janno Tallinna Tehnikaülikooli professor;
Jaan Penjam Tallinna Tehnikaülikooli nõunik, emeriitprofessor;
Kaido Tammeveski Tartu Ülikooli kaasprofessor;
Kristjan Kannike Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi vanemteadur;
Martti Raidal Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi juhtivteadur;
Mihkel Kaljurand Tallinna Tehnikaülikooli emeriitprofessor;
Peeter Normak Tallinna Ülikooli professor;
Raivo Stern Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi juhtivteadur;
Riina Aav Tallinna Tehnikaülikooli professor;
Tarmo Uustalu Tallinna Tehnikaülikooli juhtivteadur;
Varmo Vene Tartu Ülikooli professor;
Ülle Kotta Tallinna Tehnikaülikooli juhtivteadur (hindamisnõukogu liige).

Kontakt: Raili Torga, tel 7 317 358, e-post raili.torga@etag.ee

 

2. Bio- ja keskkonnateaduste eksperdikomisjon:

Anne Kahru eksperdikomisjoni juht, Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi juhtivteadur (hindamisnõukogu liige);
Arnold Kristjuhan Tartu Ülikooli professor;
Ivika Ostonen-Märtin Tartu Ülikooli professor;
Jaak Truu Tartu Ülikooli professor;
Jaanus Remme Tartu Ülikooli kaasprofessor;
Kaia Palm ProtoBios, Tallinna Tehnikaülikooli dotsent;
Kaja Kasemets Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi vanemteadur;
Kalle Kirsimäe Tartu Ülikooli professor;
Kalle Olli Eesti Maaülikooli professor;
Leho Tedersoo Tartu Ülikooli professor;
Lili Milani Tartu Ülikooli professor (hindamisnõukogu liige);
Pärt Peterson Tartu Ülikooli professor;
Siim Veski Tallinna Tehnikaülikooli professor;
Tiina Nõges Eesti Maaülikooli professor (hindamisnõukogu liige);
Tiit Lukk Tallinna Tehnikaülikooli vanemteadur;
Tiiu Koff Tallinna Ülikooli professor;
Toomas Tammaru Tartu Ülikooli professor;
Tõnis Timmusk Tallinna Tehnikaülikooli professor;
Urmas Lips Tallinna Tehnikaülikooli professor;
Viljar Jaks Tartu Ülikooli vanemteadur;
Ülo Mander Tartu Ülikooli professor.

Kontakt: Helen Post, tel 7 317 363, e-post helen.post@etag.ee

 

3. Tehnika ja tehnoloogia eksperdikomisjon:

Jarek Kurnitski eksperdikomisjoni juht, Tallinna Tehnikaülikooli professor (hindamisnõukogu liige);
Eduard Petlenkov Tallinna Tehnikaülikooli professor (hindamisnõukogu liige);
Ilona Oja Açik Tallinna Tehnikaülikooli vanemteadur;
Irina Hussainova Tallinna Tehnikaülikooli professor;
Ivar Kruusenberg Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi vanemteadur (hindamisnõukogu liige);
Kristjan Tabri Tallinna Tehnikaülikooli vanemteadur;
Mart Loog Tartu Ülikooli professor;
Peeter Ellervee Tallinna Tehnikaülikooli professor;
Tarmo Tamm Tartu Ülikooli vanemteadur;
Toomas Rang Tallinna Tehnikaülikooli professor.

Kontakt: Julia Uusna, e-post mailto:julia.uusna@etag.ee

 

4. Arsti- ja terviseteaduste eksperdikomisjon:

Allen Kaasik eksperdikomisjoni juht, Tartu Ülikooli professor (hindamisnõukogu liige);
Eero Vasar Tartu Ülikooli professor;
Kai Kisand Tartu Ülikooli professor;
Katrin Õunap Tartu Ülikooli professor;
Peeter Ross Tallinna Tehnikaülikooli professor (hindamisnõukogu liige);
Pille Taba Tartu Ülikooli professor;
Tambet Teesalu Tartu Ülikooli professor;

Kontakt: Ade Kallas-Kivi, tel 7 317 366, e-post ade.kallas-kivi@etag.ee


5. Põllumajandusteaduste ja veterinaaria eksperdikomisjon:

Marika Mänd eksperdikomisjoni juht, Eesti Maaülikooli professor (hindamisnõukogu liige);
Aveliina Helm Tartu Ülikooli kaasprofessor;
Ivika Ostonen-Märtin Tartu Ülikooli professor;
Kerli Mõtus Eesti Maaülikooli dotsent;
Markus Vetemaa Tartu Ülikooli juhtivteadur (hindamisnõukogu liige);
Riho Gross Eesti Maaülikooli professor;
Tiit Teder Tartu Ülikooli vanemteadur;
Toomas Paalme Tallinna Tehnikaülikooli professor.

Kontakt: Ade Kallas-Kivi, tel 7 317 366, e-post ade.kallas-kivi@etag.ee

 

6. Sotsiaalteaduste eksperdikomisjon:

Tiit Tammaru eksperdikomisjoni juht, Tartu Ülikooli professor (hindamisnõukogu liige);
Allan Puur Tallinna Ülikooli professor;
Kairi Kreegipuu Tartu Ülikooli professor;
Lauri Mälksoo Tartu Ülikooli professor;
Margit Keller Tartu Ülikooli kaasprofessor;
Triin Lauri Tallinna Ülikooli dotsent;
Urmas Varblane Tartu Ülikooli professor (hindamisnõukogu liige);
Veiko Lember Tallinna Tehnikaülikooli vanemteadur (hindamisnõukogu liige).

Kontakt: Tormi Kotkas, tel 7 317 364, e-post mailto:tormi.kotkas@etag.ee

 

7. Humanitaarteaduste ja kunstide eksperdikomisjon:

Liisi Keedus eksperdikomisjoni juht, Tallinna Ülikooli professor (hindamisnõukogu liige);
Anna Verschik Tallinna Ülikooli professor;
Elo-Hanna Seljamaa Tartu Ülikooli kaasprofessor;
Ene Kõresaar Tartu Ülikooli kaasprofessor;
Eneken Laanes Tallinna Ülikooli professor;
Helle Metslang Tartu Ülikooli professor;
Marten Seppel Tartu Ülikooli dotsent (hindamisnõukogu liige);
Olaf Mertelsmann Tartu Ülikooli professor;
Virve Sarapik Eesti Kunstiakadeemia professor, vanemteadur (hindamisnõukogu liige).

Kontakt: Hele Priimets, tel 7 300 326, e-post hele.priimets@etag.ee

 

8. Arendusgrandi eksperdikomisjon:

Eduard Petlenkov eksperdikomisjoni esimees, Tallinna Tehnikaülikooli professor (hindamisnõukogu liige);
Aavo Sõrmus Bioexpert OÜ juhataja, AS Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskuse teadur;
Dmitri Vinnikov  Tallinna Tehnikaülikooli uurija-professor;
Ellu Saar Tallinna Ülikooli professor;
Eneken Laanes Tallinna Ülikooli professor;
Kai Kisand Tartu Ülikooli professor;
Kaupo Reede EASi rakendusuuringute programmi projektijuht;
Mari Teesalu Sotsiaalministeeriumi terviseala teadusnõunik;
Ragmar Saksing Tallinna Teaduspark Tehnopoli rohetehnoloogia valdkonna juht;
Tarmo Toiger KPMG Baltics OÜ juhtimisnõustamise ja tehnoloogia valdkonna juht;

Kontakt: Rebekka Vedina, tel 5697 6673, e-post rebekka.vedina@etag.ee

 

9. Tuumiktaristu eksperdikomisjon:

Jarek Kurnitski eksperdikomisjoni juht, Tallinna Tehnikaülikooli professor (hindamisnõukogu liige);
Irja Lutsar Tartu Ülikooli professor;
Rainer Kattel Tallinna Tehnikaülikooli professor;
Hannes Kollist Tartu Ülikooli vanemteadur;
Karl Pajusalu Tartu Ülikooli professor.

Kontakt: Priit Tamm, tel 730 0374, e-post priit.tamm@etag.ee

Hindamisnõukogu tuumiktaristu ekspertkomisjoni töökord

 

10. 2020. a sihtgrandi eksperdikomisjon:

Aavo Sõrmus Bioexpert OÜ juhataja;
Allen Kaasik Tartu Ülikooli professor (hindamisnõukogu liige);
Eduard Petlenkov Tallinna Tehnikaülikooli professor (hindamisnõukogu liige);
Heli Paluste Sotsiaalministeeriumi tervishoiuvõrgu juht;
Indrek Reimand Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantsler (kõrgharidus ja teadus);
Irja Lutsar Tartu Ülikooli professor;
Ivar Kruusenberg Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi vanemteadur;
Kaupo Reede EASi rakendusuuringute programmi projektijuht;
Mait Altmets Põhja-Eesti regionaalhaigla infektsioonikontrolli talituse juhataja, vanemarst;
Priit Raspel Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse (TEHIK) andmekorralduse ja andmeanalüüsi osakonna juhataja;
Ragmar Saksing SA Tallinna Teaduspark Tehnopoli rohetehnoloogia valdkonna juht;
Sander Piiskop Nordic Tersus Laboratory OÜ juhataja;
Tarmo Toiger KPMG Baltics OÜ juhtimisnõustamise ja tehnoloogia valdkonna juht;
Tiit Tammaru Tartu Ülikooli professor (hindamisnõukogu liige);
Veiko Lember Tallinna Tehnikaülikooli vanemteadur (hindamisnõukogu liige).

Kontakt: Rebekka Vedina, tel 5697 6673, e-post rebekka.vedina@etag.ee