Hindamisnõukogu ekspertkomisjonid

Hindamisnõukogu ekspertkomisjonid

Ekspertkomisjonide ülesanded:

1. hinnata uurimistoetuse taotlusi;
2. teha hinnatu alusel põhjendatud ettepanekuid hindamisnõukogule;
3. assisteerida hindamisnõukogu teiste talle seadusega pandud ülesannete täitmisel.

 

1. Loodusteaduste ekspertkomisjon:

Anne Kahru Ekspertkomisjoni juht, hindamisnõukogu liige, Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi juhtivteadur;
Krista Fischer hindamisnõukogu liige, Tartu Ülikooli professor;
Nigulas Samel hindamisnõukogu liige, Tallinna Tehnikaülikooli professor;
Toomas Rõõm hindamisnõukogu liige, Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi juhtivteadur ;
Ülo Mander hindamisnõukogu liige, Tartu Ülikooli professor;
Andi Hektor Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi vanemteadur;
Andrus Salupere Tallinna Tehnikaülikooli professor;
Angela Ivask Sotsiaalministeeriumi teadusnõunik;
Anneli Kruve-Viil Tartu Ülikooli vanemteadur;
Els Heinsalu Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi vanemteadur;
Ivari Kaljurand Tartu Ülikooli vanemteadur;
Jaak Kikas Tartu Ülikooli professor;
Jaak Truu Tartu Ülikooli professor;
Jüri Vain Tallinna Tehnikaülikooli professor;
Kalle Kirsimäe Tartu Ülikooli professor;
Kalle Olli Eesti Maaülikooli professor;
Katrin Heinsoo Eesti Maaülikooli vanemteadur;
Lili Azin Milani Tartu Ülikooli juhtivteadur;
Lilian Järvekülg Tallinna Tehnikaülikooli emeriitprofessor;
Margit Heinlaan Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi vanemteadur;
Margus Pooga Tartu Ülikooli juhtivteadur;
Mart Speek Tallinna Tehnikaülikooli vanemteadur;
Meelis Kull Tartu Ülikooli dotsent;
Mihkel Kaljurand Tallinna Tehnikaülikooli emeriitprofessor;
Pirjo Spuul Tartu Ülikooli vanemteadur;
Raivo Jaaniso Tartu Ülikooli vanemteadur;
Raivo Stern Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi juhtivteadur;
Raivo Vilu AS Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskuse juhtivteadur, Tallinna Tehnikaülikooli emeriitprofessor;
Reet Mändar Tartu Ülikooli professor;
Riina Aav Tallinna Tehnikaülikooli professor;
Rita Hõrak Tartu Ülikooli vanemteadur;
Siim Veski Tallinna Tehnikaülikooli professor;
Tanel Tammet Tallinna Tehnikaülikooli professor;
Tiina Alamäe Tartu Ülikooli dotsent;
Tiit Kutser Tartu Ülikooli juhtivteadur;
Tiiu Koff Tallinna Ülikooli professor;
Toomas Paalme Tallinna Tehnikaülikooli professor;
Tõnis Örd Tartu Ülikooli vanemteadur;
Tõnu Laas Tallinna Ülikooli professor;
Uko Maran Tartu Ülikooli vanemteadur;
Urmas Arumäe Tallinna Tehnikaülikooli dotsent;
Vahur Zadin Tartu Ülikooli vanemteadur;
Valdis Laan Tartu Ülikooli professor;
Varmo Vene Tartu Ülikooli professor;
Ülo Suursaar Tartu Ülikooli vanemteadur.

Kontakt: Lairi Bakhoff (bio- ja keskkonnateadused), tel 7 317 363, e-post lairi.bakhoff@etag.ee

 

2. Tehnika ja tehnoloogia ekspertkomisjon:

Jarek Kurnitski Ekspertkomisjoni juht, hindamisnõukogu liige, Tallinna Tehnikaülikooli professor;
Andres Öpik hindamisnõukogu liige, Tallinna Tehnikaülikooli professor;
Andres Trikkel Tallinna Tehnikaülikooli professor;
Dmitri Vinnikov Tallinna Tehnikaülikooli uurija-professor;
Eero Vainikko Tartu Ülikooli professor;
Kaido Sillar Tartu Ülikooli teadur;
Priit Kulu Tallinna Tehnikaülikooli vanemteadur;
Targo Kalamees Tallinna Tehnikaülikooli professor.

Kontakt: Raili Torga, tel 7 317 358, e-post raili.torga@etag.ee

 

3. Arsti- ja terviseteaduste ekspertkomisjon:

Allen Kaasik Ekspertkomisjoni juht, hindamisnõukogu liige, Tartu Ülikooli professor;
Katrin Õunap hindamisnõukogu liige, Tartu Ülikooli professor ;
Ana Rebane Tartu Ülikooli vanemteadur;
Anneli Uusküla Tartu Ülikooli professor;
Helle Karro Tartu Ülikooli professor;
Janika Kõrv Tartu Ülikooli dotsent;
Kaia Palm Tallinna Tehnikaülikooli dotsent, Protobios OÜ juhtivteadur;
Külli Kingo Tartu Ülikooli professor;
Neeme Tõnisson Tartu Ülikooli vanemteadur;
Tambet Teesalu Tartu Ülikooli professor;
Urmas Arumäe Tallinna Tehnikaülikooli dotsent.

Kontakt: Ade Kallas-Kivi, tel 7 317 366, e-post ade.kallas-kivi@etag.ee


4. Põllumajandusteaduste ja veterinaaria ekspertkomisjon:

Marika Mänd Ekspertkomisjoni juht, hindamisnõukogu liige, Eesti Maaülikooli professor;
Andres Mäe Eesti Taimekasvatuse Instituudi vanemteadur;
Asko Lõhmus Tartu Ülikooli juhtivteadur
Helle Karro Tartu Ülikooli professor;
Katrin Heinsoo Eesti Maaülikooli vanemteadur;
Toomas Paalme Tallinna Tehnikaülikooli professor.

Kontakt: Ade Kallas-Kivi, tel 7 317 366, e-post ade.kallas-kivi@etag.ee

 

5. Sotsiaalteaduste ekspertkomisjon:

Ellu Saar Ekspertkomisjoni juht, hindamisnõukogu liige, Tallinna Ülikooli professor;
Tiit Tammaru hindamisnõukogu liige, Tartu Ülikooli professor;
Allan Puur Tallinna Ülikooli professor;
Andres Vutt Tartu Ülikooli dotsent;
Anneli Kaasa Tartu Ülikooli dotsent;
Kenn Konstabel Tallinna Ülikooli professor, Tervise Arengu Instituudi vanemteadur;
Margit Keller Tartu Ülikooli vanemteadur;
Margus Pedaste Tartu Ülikooli professor;
Mihkel Solvak Tartu Ülikooli vanemteadur.

Kontakt: Hele Priimets, tel 7 300 326, e-post hele.priimets@etag.ee

 

6. Humanitaarteaduste ja kunstide ekspertkomisjon:

Liisi Keedus Ekspertkomisjoni juht, hindamisnõukogu liige, Tallinna Ülikooli professor;
Krista Kodres hindamisnõukogu liige, Eesti Kunstiakadeemia professor;
Ave Mattheus Tallinna Ülikooli dotsent;
Elo-Hanna Seljamaa Tartu Ülikooli vanemteadur;
Geda Paulsen Eesti Keele Instituudi vanemteadur;
Jaan Lahe Tallinna Ülikooli dotsent;
Krista Kerge Tallinna Ülikooli professor;
Kristin Kuutma Tartu Ülikooli professor;
Lembi Lõugas Tallinna Ülikooli vanemteadur;
Marten Seppel Tartu Ülikooli dotsent;
Renata Sõukand Ca’ Foscari ülikooli dotsent;

Kontakt: Hele Priimets, tel 7 300 326, e-post hele.priimets@etag.ee

 

7. Eksperimentaalarenduse ekspertkomisjon:

Jarek Kurnitski Tallinna Tehnikaülikooli professor, hindamisnõukogu liige (ekspertkomisjoni juht);
Ellu Saar Tallinna Ülikooli professor, hindamisnõukogu liige;
Aavo Sõrmus Bioexpert OÜ juhataja;
Arvi Tavast Eesti Keele Instituudi sõnastikutarkvara arendaja;
Dmitri Vinnikov Tallinna Tehnikaülikooli professor;
Frid Kaljas Festo Oy müügijuht Balti riikides;
Heli Lukner Milrem AS arendusprojektide juht, Tartu Ülikooli vanemteadur;
Ivo Leito Tartu Ülikooli professor;
Kai Kisand Tartu Ülikooli juhtivteadur;
Kaupo Reede Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi majandusarengu osakonna juhataja;
Marek Tamm Tallinna Ülikooli professor;
Siim Kinnas Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse intellektuaalomandi spetsialist;

Kontakt: Raili Torga, tel 7 317 358, e-post raili.torga@etag.ee

 

8. Tuumiktaristu ekspertkomisjon:

Jarek Kurnitski ekspertkomisjoni juht, hindamisnõukogu liige, Tallinna Tehnikaülikooli professor;
Irja Lutsar Tartu Ülikooli professor;
Rainer Kattel Tallinna Tehnikaülikooli professor;
Hannes Kollist Tartu Ülikooli vanemteadur;
Karl Pajusalu Tartu Ülikooli professor.

Kontakt: Priit Tamm, tel 730 0374, e-post priit.tamm@etag.ee

Hindamisnõukogu tuumiktaristu ekspertkomisjoni töökord