Tallinnas toimuvad kolm päeva mõttetalgud vastutustundliku teaduse ja innovatsiooni teemadel

2.-4.mail kogunevad Tallinnas Roseni Torni julgeoleku ja sotsiaal-humanitaarteaduste valdkonna eksperdid Euroopast, et arutada, kuidas kõige paremini rakendada vastutustundliku teaduse ja innovatsiooni printsiipe oma valdkonnas.
Teadus ja innovatsioon on ühiskonna arengu üks põhimootoreid, samas peame leidma viise teadus- ja arendustegevuse paremaks kaasamiseks ühiskondlike probleemide (digiteerimine, globaliseerumine, kliimamuutused, julgeolek jne) lahendamiseks. Üks võimalus on jagada vastutust ja luua teadus- ja arendustegevuse jaoks demokraatlikum, kaasavam ja avatum kultuur.

Üritus toimub H2020 projekti NewHoRRIzon raames, mille eesmärgiks on toetada vastutustundliku teaduse ja innovatsiooni printsiipide lõimumist nii EL raamprogrammides kui ka riikide teadust ja innovatsiooni rahastavates organisatsioonides.
Ürituse korraldajaks on Eesti Teadusagentuur koostöös VTT (Soome) ja Science Po (Fondation Nationale des Sciences Politiques, Prantsusmaa).

Lisainformatsioon:
Ülle Must, Eesti Teadusagentuur
ulle.must@etag.ee