Soouuringute alaste rahvusvaheliste projektitaotluste tähtaeg on 1. märts 2018

GENDER-NET Plus ERA-NET Cofund on Euroopa Teadusruumi võrgustikuprojekt, mis keskendub soolise võrdõiguslikkuse probleemidele ja soo-uuringutele. Projekt koondab 16 teaduse rahastamisega tegelevat partnerorganisatsiooni 13 riigist. Eestit esindab konsortsiumis Eesti Teadusagentuur.

GENDER-NET Plusi esimene rahvusvaheline ühiskonkurss on suunatud teadusuuringutele, mis vaatlevad ÜRO säästva arengu eesmärkidega (SDG) seotud probleeme sotsiaalse ja bioloogilise soo ning sooliste erinevuste perspektiivist. Konsortsium eeldab, et taotlused ühendavad soolise võrdõiguslikkuse temaatika mõne muu teemaga etteantud valdkondade hulgast. Projektitaotlused peavad lähtuma eri partnerite poolt rahastatavatest teemadest ning ühendama vähemalt kolme riigi teadlasi järgmiste riikide hulgast: Austria, Belgia (Vallooni-Brüsseli Föderatsioon), Eesti, Hispaania, Iirimaa, Iisrael, Itaalia, Kanada, Küpros, Norra, Prantsusmaa, Rootsi, Tšehhi Vabariik.

Teemad, mida toetatakse, võivad riigiti mõnel määral erineda. ETAg osaleb järgmisi teemasid puudutavate taotluste rahastamises:

1.1 Gender-based violence (SDG 3)
1.2 Sex, gender and ageing (SDG 3)
1.3 Sex, gender and health (SDG 3)
2.1 Gender and new technologies (SDG 9)
2.2 Gender in entrepreneurship and in the innovation system (SDG 9)

Uurimisprojekti kestus võib olla kuni kolm aastat. Eesti töörühma taotletav kogueelarve võib olla kuni 50 000 eurot. Eesti töörühma koosseis ja eelarve peavad vastama ETAgi nõuetele. Taotluse kavandamisel soovitame võtta ETAgiga ühendust.

Kolleegide leidmiseks saab kasutada partneriotsingu vahendit: http://www.cihr-irsc.gc.ca/e/50715.html

Vt lähemalt ühiskonkursi kodulehel http://gender-net-plus.eu/joint-call/cofunded-call/

Kontaktisik Eesti Teadusagentuuris: Katrin Kello, katrin.kello@etag.ee