Selgus NUTIKAS toetusmeetme esimene rahastatud projekt

Tegevuse “Rakendusuuringute toetamine nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades” taotlusvoorus sai esimese rahastusotsuse OÜ Click & Grow, projektiga “Biolagunevate komposiitmaterjalide arendus taimekasvusubstraatidele”. Toetuse summa on 176 400 eurot. Projekti teostab Tartu Ülikooli Füüsika Instituut.

Nutika spetsialiseerumise rakendusuuringute taotlusvoor avati 4. jaanuaril 2016. aastal. Käimasoleva taotlusvooru toetuse maht on kuni 9 000 000 eurot. Tegevuse “Rakendusuuringute toetamine nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades” eesmärk on toetada Eesti majanduse muutumist teadmistemahukamaks. Haridus- ja Teadusministeerium suunab meetme kaudu aastani 2022 ettevõtete ja teadusasutuste koostöö toetamiseks kokku 26,6 miljonit eurot, millest suurem osa tuleb Euroopa Regionaalarengu Fondist. Eesti Teadusagentuuri juures tegutseb juhtkomisjon, mis hindab taotlusi ja juhib toetusmeedet tervikuna. Toetust vahendab Sihtasutus Archimedes.

Uudise täistekst asub SA Archimedese veebilehel.