RITA 1 II taotlusvooru teemade infopäevad Tartus ja Tallinnas

ETAg korraldab RITA tegevuse 1 raames rahastatavate rakendusuuringu teemade tutvustamiseks infopäevad Tartus ja Tallinnas.

Infopäevad toimuvad 23. märtsil 2018. a kell 10-16, hotellis London, Rüütli 9, Tartus ja 26. märtsil 2018. a kell 10-16, hotellis Radisson Blue Hotel Olümpia, Liivalaia 33, Tallinnas.

Infopäevale on oodatud potentsiaalsed uuringuettepanekute esitajad (kõik TA asutused (ülikoolid, instituudid, aga ka ettevõtted, kes tegelevad TA-ga)).

Ajakava:
10.00 – 10.15 registreerumine ja hommikukohv
10.15 – 10.30 seminari avamine
10.30 – 10.55 Kriitilise informatsiooni infrastruktuuri (KII) kaitse simuleerimine Küberharjutusväljal
10.55 – 11.20 Raskete eriveoste mobiilsuse ning taristu seisukorrateadlikkuse parandamine
11.20 – 11.45 Soolise palgalõhe vähendamine
11.45 – 12.05 Tolmeldajate, sh meemesilaste, hukkumise vähendamise võimalused
12.05 – 12.45 lõuna
12.45 – 13.10 Mikroobide resistentsuse ohjamise ja vähendamise võimalused
13.10 – 13.35 Kaug- ja lähiseire andmete kasutuselevõtt avalike teenuste väljatöötamisel ja arendamisel
13.35 – 14.00 Mobiilne eluviis ja elukohaandmed riiklikes registrites 
14.00 – 14.25 Kliimamuutuste leevendamisvõimalused süsinikuringlusega läbi süsiniku püüdmistehnoloogiate rakendamise heitemahukates tööstussektorites ja süsiniku kasutamise teistes tööstussektorites
14.25 – 14.45 kohvipaus
14.45 – 15.10 Eesti mereala loodusväärtuste analüüs ning innovaatiliste mereala analüüsi- ja hinnangumeetodite arendamine 
15.10 – 15.35 Tehisintellekti kasutamise võimalused e-valitsemises
15.35 – 16.00 küsimused, seminari lõpetamine

Palume osavõtusoovi korral end kindlasti registreerida allpool oleva vormi abil 19. märtsiks. Infopäeva ajakavas võib toimuda väiksemaid muudatusi, mistõttu palume huvitatutel kohal olla veidi enne end huvitava teema algusaega. Osavõtt lõunasöögist eeldab registreerimist.

Lisainfo:
Liina Eek
RITA juht
Telefon 731 7383
liina.eek@etag.ee