Programmid

EL_Regionaalarengu_Fond_horisontaalne

SA Eesti Teadusagentuur viib ellu Euroopa eelarveperioodi 2014-2020 struktuuritoetuste teadus- ja arendustegevuse ning teaduse populariseerimise programme.

RITA programmi vahendusel toetab Eesti Teadusagentuur Eesti riigi vajadustest lähtuvate sotsiaal-majanduslike eesmärkidega rakendusuuringute läbiviimist. Eesmärk on suurendada riigi rolli teaduse strateegilisel suunamisel ning TA asutuste võimekust ühiskondlikult oluliste uuringute läbiviimisel.

Mobilitas Pluss programm soodustab teaduse rahvusvahelistumist, teadlaste mobiilsust, järelkasvu ja rahvusvahelist koostööd.

NUTIKAS toetab ettevõtetele vajalike rakendusuuringute läbiviimist nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades.

TeaMe+ raames viib Eesti Teadusagentuur koos partneritega ellu loodus-, täppis- ja tehnikateadusi ning tehnoloogiat (LTT) populariseerivaid tegevusi. TeaMe+ partnerid on Teaduste Akadeemia ja Eesti Ajalehtede Liit.