Personaalmeditsiinialase koostöövõrgustiku ERA PerMed ühiskonkurss on peatselt algamas

Euroopa teaduskoostöövõrgustik ERA PerMed, kuhu kuulub 31 rahastavat organisatsiooni 22 maalt, kuulutab Horisont 2020 instrumendi ERA-NET Cofund raames välja ühiskonkursi, mida rahastavad 29 partnerorganisatsiooni ning Euroopa Komisjon. Ühiskonkursi eelarve on ligikaudu 27 mln €.

Euroopa Komisjoni nõuete kohaselt on konkurss kaheastmeline.

Eeltaotlusvoor kuulutatakse välja 9. veebruaril ning taotlusi saab esitada 10. aprillini (17:00, CET).

NB! Eeltaotlusvoorus osalemine on kohustuslik. Taotlused esitatakse veebikeskkonnas ERA PerMed kodulehel.

Eeltaotlusvooru edukalt läbinud taotlused kutsutakse esitama lõpptaotlusi. Lõpptaotluste esitamise tähtaeg on 5. juulil (17:00, CET).

Rahastamisettepanekud vastavalt hindamiskomitee pingereale teeb ühiskonkursi juhtkomitee septembri lõpuks.

Ühiskonkursi teemaks on:

Research Projects on Personalised Medicine – Smart Combination of Pre-clinical and Clinical Research with Data and ICT Solutions,

mis hõlmab kahte alamteemat:

  • Validation, pre-clinical and clinical biomedical research – Translating Basic to Clinical Research and Beyond (Module 1A: Pre-clinical Research and/or Module 1B: Clinical Research from Research Area 1)
  • Data analysis, management and protection – Integrating Big Data and ICT Solutions (Module 2A: Data and ICT – Enabling Technology and/or Module 2B: Data and ICT – Towards application in health care from Research Area 2)

Eesti Teadusagentuur osaleb sellel konkursil 100 000 euroga, millega kaasrahastatakse ühte edukaimat eesti teadlaste osalusega projekti.

Täpsem info, nõuded ja vajalikud vormid ning juhised on leitavad ERA PerMed kodulehel alates konkursi väljakuulutamise hetkest.

 

Eesti Teadusagentuur
Aare Ignat
731 7364
aare.ignat@etag.ee