NUTIKAS toetus aitab arendada ravimite doseerimise e-teenust ja koguda droonidega geoinfot

Nutika spetsialiseerumise rakendusuuringute toetusmeetme taotlusvoorus on rahastuse saanud kaks uut projekti. Kasutamata on veel 8,2 miljonit eurot.

OÜ Celsius Healthcare asub koos TTÜ eMeditsiini laboratooriumiga välja töötama ravimite doseerimise e-teenuse prototüüpi. Selleks saadi toetusmeetmest 42 350 eurot.

Instigo Eesti koos aktsiaseltsidega Reach-U ja Pakker Avio uurib Eesti Lennuakadeemia abiga, kuidas saab mehitamata lennukilahendusi kasutada geoinfo andmete kogumisel ning kuidas neid andmeid töödelda. Projekti toetussumma on 575 806 eurot.

Nutika spetsialiseerumise rakendusuuringute taotlusvoor avati 4. jaanuaril 2016. aastal. Käimasoleva taotlusvooru maht on 9 miljonit eurot. Tegevuse eesmärk on toetada Eesti majanduse muutumist teadmistemahukamaks. Haridus- ja Teadusministeerium suunab meetme kaudu aastani 2022 ettevõtete ja teadusasutuste koostöö toetamiseks kokku 26,6 miljonit eurot, millest suurem osa tuleb Euroopa Regionaalarengu Fondist. Eesti Teadusagentuuri juures tegutseb juhtkomisjon, mis hindab taotlusi ja juhib toetusmeedet tervikuna. Toetust vahendab Sihtasutus Archimedes.

Uudise täistekst asub SA Archimedese veebilehel.