NUTIKAS avatud taotlusvooru toetuse taotlemise lõpptähtaja pikendamine

Vastavalt haridus- ja teadusministeeriumi ettepanekule on pikendatud nutika spetsialiseerumise rakendusuuringute avatud taotlusvooru lõpptähtaega.

Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014−2020“ prioriteetse suuna „Kasvuvõimeline ettevõtlus ja rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline teadus-ja arendustegevus“ meetme „TA&I süsteemikohaliku sotsiaalmajandusliku mõju suurendamine ja nutika spetsialiseerumine kasvualade arendamiseks“ tegevuse „TA programm nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades“ (NUTIKAS) avatud taotlusvoorus pikendati taotluste esitamise tähtaega kuni 31.01.2019.

Tegevuse “Rakendusuuringute toetamine nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades” tingimused kinnitati haridus- ja teadusministri määrusega nr 40 21. augustil 2015 (seletuskiri ja seletuskiri muutmise eelnõu juurde).

III taotlusvoor avati 25. jaanuaril 2018. a ning toetust saab taotleda kuni 31. jaanuarini 2019. a või taotlusvooru kogumahu ületamiseni. Uus taotlusvoor avatakse 2019. aasta veebruaris.

NUTIKAS meetmest on seni kokku toetatud 35 rakendusuuringu- või tootearendusprojekti. Hetkel avatud III taotlusvooru kogumaht on 15 miljonit eurot.

Vaata lähemalt: www.etag.ee/nutikas

Lisainfo:

Tea Tassa 
Meetme hoidja
SA Archimedes
tea.tassa@archimedes.ee 
tel 7300 396

Viktor Muuli
Nutika spetsialiseerumise valdkonna juht
SA Eesti Teadusagentuur
viktor.muuli@etag.ee 
tel 730 0325