Ministeeriumite rakendusuuringud aitavad kujundada teaduspõhist poliitikat 

Millised on aktsiisipoliitika riskid, võimalused ja mõju majanduskeskkonnale piirikaubanduse tingimustes? Kuidas säilitada looduslik elurikkus põllumajandusmaal? Milline on toiteelementide ja taimekaitsevahendite jääkide vertikaalne liikumine mullas ja kuidas täpsustada kultuuride väetamissoovitusi?

Need on mõned näited väljakutsetest, mille lahendamiseks on kolm ministeeriumi tellimas rakendusuuringuid, et lähtuda vastavate poliitikate kujundamisel teaduspõhistest tulemustest. Uuringute tellijateks on rahandus-, kaitse- ja maaeluministeerium ning uuringute eelarve on pool miljonit eurot. Sellest poole katavad ministeeriumid ise, teine pool tuleb Eesti Teadusagentuuri teadmistepõhist poliitikakujundamist toetava programmi (RITA) eelarvest.

Kümme toetust saavat uuringuprojekti kiitis heaks 22. mail kogunenud ministeeriumite teadusnõunikest koosnev hindamispaneel. Tegemist oli järjekorras juba kuuenda taotlusvooruga, mille käigus esitavad ministeeriumid Eesti Teadusagentuurile kaasrahastamiseks uuringuettepanekuid, mille tulemused võiks olla abiks poliitikakujundamiseks oluliste otsuste langetamisel.

„Teemad olid taas väga erinevad nii mahult kui sisult, hõlmates mesindus- ja kalandussektorit, põllumajandust, rahandussektorit, mehitamata õhusõidukeid ning krüptograafia majandusharu. Seekordse taotlusvooru teeb eriliseks see, et rahandusministeerium esitas kaks teemat, mida tuleks poliitika paremaks kujundamiseks lähemalt uurida: aktsiisipoliitika ning füüsiliste isikute krediidiinfo kogumisega seotud küsimused,“ ütles RITA programmi juht Liina Eek.

Esimene samalaadne taotlusvoor toimus 2016. aastal. Eesti Teadusagentuur on RITA programmi vahenditest toetanud sel moel senini 56 poliitikakujundamiseks olulise rakendusuuringu tellimist, nüüd lisandub neile veel kümme uuringut. Mitmed neist on leitavad juba ka Eesti Teadusinfosüsteemis ETIS. 

RITA programmi eesmärk on suurendada teadus- ja tõenduspõhisust riigi otsustusprotsessides. See aitab kujuneda riigil rakendusuuringute targaks tellijaks  ja uuringutulemuste kasutajaks. RITA programmi kaasrahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.

Kontakt:

Liina Eek – RITA programmi juht, telefon 731 7383, 53001912, liina.eek@etag.ee