Kasvatusteaduslike tööde riikliku konkursi parimad arendavad nii õppetööd kui õppematerjale

17. mail autasustati Tallinna Ülikooli Ajaloo Instituudi saalis kasvatusteaduslike tööde riikliku konkursi parimaid.

Kasvatusteaduslike tööde riiklikku konkurssi korraldavad Haridus- ja Teadusministeerium, Eesti Teadusagentuur ning Eesti Akadeemilise Pedagoogika Selts. Konkursi eesmärgiks on kasvatusteadusliku uurimistöö väärtustamine ja tunnustuse avaldamine parimate tööde autoritele erinevates kategooriates.

Preemia eesti keeles publitseeritud teadustöö kategoorias omistati (750 eurot) Aivar Põldveele (TLÜ, Ajaloo Instituut; Eesti Keele Instituut) töö „Viis aabitsat ja Forseliuse õppeviis” eest. Aivar Põldvee pälvis eestikeelse teadustöö kategoorias preemia ka 2010. aastal.

Parima võõrkeeles publitseeritud teadustöö preemia (kõik järgnevad preemiad a’ 600 eurot) pälvis autorite kollektiiv Eestist ja Soomest –  Eve Kikas (TLÜ, TÜ), Pirjo-Liisa Poikonen, Marita Kontoniemi, Anna-Liisa Lyyra ja Marja-Kristiina Lerkkanen (Jyväskyla Ülikool) ning Airi Niilo (TÜ), tööga  „Mutual Trust between Kindergarten Teachers and Mothers and its Associations with Family Characteristics in Estonia and Finland”.

Heino Liimetsa nimelised preemiad publitseeritud doktoritöö kategoorias said Karmen Trasberg (TÜ) töö „Keskkooli- ja gümnaasiumiõpetajate ettevalmistus Eesti Vabariigis (1918−1940) õpetajakoolituse ajaloolise kujunemise kontekstis” eest ning Kirsti Kislenko (TLÜ) töö „Exploring pupils’ beliefs about mathematics: Cases from Estonia and Norway“ eest.

Magistritöö kategoorias oli parim Jana Kadastiku (TLÜ) töö „Dialoog disaineriga: õppetööd toetavad vahendid hooldusõppe õpilaste kognitiivsete oskuste arendamiseks“.

Preemia didaktilis-rakendusliku töö kategoorias pälvisid Kristi Laanemäe, Anu Purre, Anu Lüsi, Jelena Tšekulajeva ja Ingrid Putk (MTÜ Loovalt Tulevikku) töö „Tähelepanu! Valmis olla! Kunst!” eest. Välja töötatud õpisüsteem sisaldab materjale kunstiõpetuse õpetamiseks nii õpetaja kui õpilase jaoks, kunstimängu ning tugiveebi (http://loovalt.ee/tahelepanu-valmis-olla-kunst).

Õpikute kategooria  parimaks tunnistati Maia Muldma (TLÜ), Jelena Nõmme (TÜ Narva Kolledž), Maire Kebbinau (Integratsiooni Sihtasutus MISA) ja Urve Aja (TÜ Narva Kolledž) töö „Õppimine ja õpetamine mitmekultuurilises õpikeskkonnas“.

Margit Lehise, Eesti Teadusagentuuri konkursi koordinaatori, sõnul peegeldab konkurss ühiskonnas hetkel toimuvat: „Päevakajaline on mitmekultuurilisuse teema kerkimine, matemaatika  õppimisega seonduv ja lasteaia ning vanemate suhtlus.”

Lisainformatsioon:

Margit Lehis, Eesti Teadusagentuur, konkursi koordinaator, tel: 520 3270, margit.lehis@etag.ee