Jaapani Teaduse Edendamise Ühingu (Japanese Society for Promotion of Science, JSPS) järeldoktorite stipendium on välja antud.

Käesoleva aasta 16. veebruarist 15. märtsini korraldas Eesti Teadusagentuur iga-aastase konkursi Jaapani Teaduse Edendamise Ühingu stipendiumile teadustööks Jaapanis.

JSPS’i järeldoktorite stipendiumiprogrammi eesmärgiks on edendada rahvusvahelist koostööd ja vastastikust mõistmist läbi teadustöö Jaapanis (kokku on koostööpartnereid 27 maailma riigist). Teadustöö valdkondadeks on kõik humanitaar-, sotsiaal- ja loodusteaduste valdkonnad. Stipendiumi kestvuseks on 12 kuni 24 kuud.

Tänavu esitati konkursile neli taotlust. Vastavalt reeglitele, esitas ETAg hindamistulemuste põhjal ühe taotluse JSPS’ile hindamiseks ja grandi saamiseks. Tänaseks on selgunud, et Jaapani Teaduse Edendamise Ühing otsustas määrata Eesti järeldoktorile stipendiumi. Seega alustab Indrek Melts Eesti Maaülikoolist 24 kuud kestvat uurimistööd „Efficient Use of Biomass for Bioenergy and Recycling Nutrient-Rich Residues in Satoyama Landscape“ Tokyo Ülikoolis.

Soovime ka omalt poolt noorele teadlasele viljakat teadustegevust Jaapanis!

Täname kõiki osalejaid! Järgmine taotlusvoor toimub kõigi eelduste kohaselt 2017. aasta alguses. Jälgige meie kodulehte!