ERA CoBioTech ühiskonkurss „Biotechnology for a sustainable bioeconomy“ on avatud

ERA CoBioTech on teadust rahastavate asutuste võrgustik, mille eesmärk on toetada biotehnoloogia arengut sünteetilise ja süsteemibioloogia alaste uuringute kaudu.

Äsja avas võrgustiku ühiskonkursi järgmistel teemadel:

  • Microbial communities (natural and synthetic), co-cultures and cascades of microorganisms for new products, value-added products and supply services as well as sustainable industrial processes;
  • Pure cultures, cell free systems and enzymes for new products, value-added products and supply services as well as sustainable industrial processes.

Ühiskonkursis osaleb 14 riiki: Belgia, Eesti, Hispaania, Läti, Norra, Poola, Prantsusmaa, Rumeenia, Saksamaa, Sloveenia, Šveits, Türgi, Venemaa, Ühendkuningriik.

Konkurss toimub ühe vooruna. Taotluste esitamise tähtaeg on 14. detsembril 2018 kell 13.00 CET.

Huvitatud partnerite leidmiseks on konkursi kodulehel avatud partneriotsingu portaal.

Vt lähemalt konkursi kodulehel

Eesti Teadusagentuur plaanib rahastada kuni kaht Eesti osaprojekti, kasutades tõukefondide vahendeid programmi Mobilitas Pluss kaudu.

Ühe Eesti osaprojekti taotletav eelarve võib ulatuda 150 000 euroni.
Eesti osaprojekt peab lõppema hiljemalt 2022. aastal.

Eesti taotlejatel palub Eesti Teadusagentuur taotluse ja eelarve kooskõlastamiseks eelnevalt ühendust võtta:

– ühiskonkursi kohta üldiselt Katrin Kello, katrin.kello@etag.ee, tel 731 7361 või 5561 0546
– programmi Mobilitas Pluss nõuete ja eelarve kohta Margus Harakharak@etag.ee, tel 731 7343 või 511 0332

Vt ka juhendit ERA-NET toetuse taotlejale ja ETAgilt programmi Mobilitas Pluss kaudu toetuse taotlejate osalusnõudeid