Eestis elavaid välisteadlasi aitab lõimida kultuuriretk Setumaale

Sel nädalavahetusel, 14. ja 15. septembril korraldab Eesti Teadusagentuur Eestis elavatele välisteadlastele retke Setumaale, et tutvustada neile lähemalt kohalikku kultuuri, tekitada kokkupuutepunkte Eesti ühiskonnaga ja innustada neid omavahel suhtlema.

Väljasõidul külastatakse Setumaa muuseume ja muid kultuuriliselt olulisi punkte, peetakse ühised talgud Värska Talumuuseumi abistamisel praktiliste töödega ning tutvutakse muuhulgas ka Seto leeloga. Lisaks räägitakse mobiilsetele teadlastele tuge pakkuva EURAXESSi võrgustiku viimase aja arengutest ja kogutakse teadlastelt teemakohast tagasisidet.

Iga-aastase traditsiooniga ja järjekorras juba seitsmendal väljasõitul osaleb üle 20 välisteadlase koos pereliikmetega. Osalejate seas on nii oma teadlaseteed alustavaid doktorante kui professoreid ja nende päritoluriigid ulatuvad Soomest Austraaliani.

Teadusagentuur korraldab väljasõitu EURAXESSi võrgustiku tegevuste raames. EURAXESS on Euroopa Komisjoni algatatud üleeuroopaline võrgustik, mille eesmärk on nõustada teadlasi praktilistes küsimustes, nagu elamisload, maksusüsteem, aga ka näiteks pere kolimisega seotud teemadel. Jõudumööda toetatakse teadlaste karjääri arengut laiemalt, näiteks hallatakse Euroopa teadustöökohtade portaali. Eesti EURAXESSi võrgustikku kuulub hetkel kümme liiget, mille hulgas on teadus- ja koordineerivad asutused.

 

Lisainfo:
https://www.euraxess.ee/estonia/events/euraxess-estonia-networking-event-setomaa
www.euraxess.ee

Siiri Kolka
EURAXESSi konsultant Eesti Teadusagentuuris
tel 730 0338
mob 5647 8473
siiri.kolka@etag.ee