Eesti Teadusagentuur pakub tööd tegevjuhile

Töö eesmärgiks on ETAgi efektiivse majandamise juhtimine ning juhatuse nõustamine strateegilise arengu küsimustes.

Töö kirjeldus:
 • eelarve, tegevuskavade jm planeerimisdokumentide ettevalmistamine;
 • organisatsiooni arendustegevus –  arengusuundade ja eesmärkide seadmine, arengukava koostamise koordineerimine;
 • analüüs ja hindamine – seatud eesmärkide täitmise jälgimine, mõõtmine, tulemuste analüüsimine;
 • tugivaldkondade tegevuse juhtimine;
 • haldustegevuse juhtimine;
 • juhatuse esimehe asendamine tema äraolekul.
Nõudmised kandidaadile:
 • vähemalt viieaastane töökogemus organisatsiooni, haldus- ja majandustegevuse juhtimises;
 • teadusmagistri kraad või sellele vastav kvalifikatsioon;
 • ülevaade  Eesti ja EL teadus- ja arendustegevuse poliitikatest ning –korraldusest;
 • head analüütilised teadmised ja oskused;
 • eesti keele oskus kõrgtasemel, inglise keele oskus kesktasemel;
 • hea meeskonnatöö tunnetus ja empaatiavõime;
 • täpsus, korrektsus ja kohusetunne.
Ettevõte pakub:
 •  võimalust aidata kaasa Eesti teaduse arengule;
 • arengu- ja enesetäiendamise võimalusi;
 • rõõmu töötada asjatundlikus ja kaasaegses asutuses.
Lisainfo:

tööle asumine esimesel võimalusel;

töö asukoht Tartu;

kandideerimise tähtaeg 20. september 2015.

Kandideerimiseks palume saata CV, palgasoov ja motivatsioonikiri annelii.kivikas@etag.ee. Soovi korral saab täpsemat infot tel 731 7340, juhatuse esimees Andres Koppel.