Eesti Teadusagentuur otsib telesarja “Rakett 69” tootmiseks partnerit

Eesti Teadusagentuur on välja kuulutanud hanke telesaatesarja “Rakett 69”  nelja hooaja tootmiseks.

Teadusteemalise telesaatesarja „Rakett69“ tootmise eesmärk on tõsta noorte seas teaduse ja tehnoloogia mainet, teadlikkust teaduse ja tehnoloogia rollist meie igapäevaelus ning läbi eeskujude innustada noori valima õppima minnes loodus ja täppisteaduste, inseneeria ning tehnoloogia erialasid. Saatesarja rahastatakse Euroopa Regionaalfondi TeaMe+ tegevustest.

“Rakett 69” üks hooaeg koosneb 16 saatest, milles saates osalejad lahendavad nii meeskondlikult kui individuaalselt teadusülesandeid.

Lisaks 25 minuti pikkustele telesaadetele tuleb pakkujal iga saates esitatud ülesande kohta teha eraldi veebisaade. Veebisaadetes peab teadustoimetaja selgitama lahti kõigi saates olnud ülesannete taustad, lahendamiseks kasutada olnud materjalid ja vahendid ning korrektsed lahendusteed. Veebisaated peavad olema veebis nähtavad kohe peale saate esmaesitust.

Varasemate Rakett69 hooaegade telesaated on avalikult kättesaadavad ETV arhiivist ja aadressilt www.rakett69.ee ning veebisaated veebiaadressilt www.rakett69.ee.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 31.07.2018. 

Täpsem info: https://riigihanked.riik.ee/register/hange/198885