Eesti Teadusagentuur mälestab Fotis Kafatost

Eesti Teadusagentuur mälestab pikaajalist ERC presidenti professor Fotis Kafatost.  Professor Kafatosel oli oluline roll ERC asutamisel. Samuti juhtis ta ERC teaduslikku nõukogu aastatel 2006-2010. 

In memoriam Fotis Kafatos