Alustav rakendusuuring keskendub põlevkivi innovaatiliste tehnoloogiate arendamisele

Algab rakendusuuring „Innovatiivsed põlevkivi gaasistamise, pürolüüsi ja põletamise tehnoloogiad”. Kolm aastat kestva uuringu tellijateks on Eesti Teadusagentuur, Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium ning Keskkonnaministeerium ja selle maksumus on 243 000 eurot.

Uuringu teostamiseks moodustati konsortsium, mida juhib Tallinna Tehnikaülikool, kelle partneriks on Tartu Ülikool. Projekti eesmärk on selgitada teaduslikult põhjendatud innovaatilisi võimalusi põlevkivi säästlikuks ja keskkonnasõbralikuks kasutamiseks. Tallinna Tehnikaülikooli ja Tartu Ülikooli tehnika- ja loodusvaldkonna teadlastest koosnev konsortsium uurib erinevate tööstuslikus mastaabis praktiliselt rakendatavate protsesside kasutamise potentsiaali põlevkivi jätkusuutlikuks kasutamiseks nii gaasi kui ka õli tootmisel.

Üheks oluliseks eesmärgiks on protsessides tekkivate (kõrval)saaduste omaduste ja väärindamise võimaluste uuringud, et tõsta tehnoloogiate keskkonnasõbralikkust ja majanduslikku tasuvust ning hinnata mõju keskkonnale. Uuringu tulemusi tutvustatakse riigiorganisatsioonidele, ettevõtetele ja avalikkusele eesmärgiga toetada põlevkivi kasutamist suunavaid otsuseid teaduspõhise informatsiooniga ja luua alused uute tehnoloogiate tegelikuks tööstuslikuks rakendamiseks.

Kontakt
Liina Eek
RITA programmi juht
Eesti Teadusagentuur
731 7383, 53001912
liina.eek@etag.ee