21. jaanuaril toimub veebikonverents “Aidates Eesti tolmeldajaid”

21. jaanuaril toimub Eesti Maaülikooli korraldatav veebikonverents „Aidates Eesti tolmeldajaid“, kus tutvustatakse  projektiga “Mesilaste hukkumise vähendamise võimalused“ seotud vahetulemusi ja antakse ülevaade edasistest uuringusuundadest.

Projekti rahastab Eesti Teadusagentuur RITA programmi raames.

Konverentsi põhifookuseks on tutvustada erinevate (stressi)faktorite (koos)mõjusid tolmeldajatele. Käsitletakse teemasid alates maastiku muutuste mõjudest kuni pestitsiidide ja haiguste koosmõjudeni. Kuna konverentsi üks eesmärke on luua ühine arutelu erinevate osapoolte vahel, on kutsutud esinema erinevate huvigruppide esindajad.

Konverentsi päevakava ja osalemine

Lisainfo:
Projekti kodulehekülg
Projektijuht Eesti Maaülikoolis: Risto Raimets, ristorai@gmail.com
Kontakt Eesti Teadusagentuuris: Sigrid Ots, sigrid.ots@etag.ee