2020. aasta uurimistoetuste taotlusvoorust

1. oktoobril 2019 toimunud Teadus- ja Arendusnõukogu (TAN) päevakorras oli uurimistoetuste rahastamiseks eraldatud vahendite valdkondliku jaotuse küsimus. TAN ei võtnud selles küsimuses otsust vastu, vaid saatis selle teema tagasi arutelule teaduspoliitika ja innovatsioonipoliitika komisjonidele ning kavandab selle küsimuse võtta oma järgmise, 26. novembril toimuva koosoleku päevakorda.

Haridus- ja Teadusministeeriumi (HTM) asekantsler Indrek Reimand saatis Eesti Teadusagentuurile (ETAg) 6. oktoobril kirja, milles ta tegi ETAg-ile ülesandeks arvestada TANi tulevasi otsuseid juba käimasolevas uurimistoetuste menetluse protsessis ning palub informeerida uurimistoetuste taotlejaid sellest, kui praegused teaduspoliitilised suunised peaksid põhjustama käesoleva aasta uurimistoetuste menetlemises viivitusi.

Käimasolev uurimistoetuste taotlusvoor on jõudnud lõppjärku – taotluste hindamine valdkondlikes ekspertkomisjonides on lõppenud ning ees seisab hindamisnõukogus taotluste pingeridade kinnitamine. Menetlemise esialgse ajakava järgi oleks hindamisnõukogu 31. oktoobril ja 1. novembril toimuval koosolekul teinud ka esialgsed rahastusettepanekud ning detsembris pärast ärakuulamismenetlust lõplikud ettepanekud, mille alusel tehtud ETAgi juhatuse esimehe rahastusotsuse järel oleks järgmise aasta jaanuari alguses saanud hakata sõlmima uurimistoetuse eraldamise lepinguid.

Kuna TANi 26. novembri ettepanekust sõltub eelarvevahendite jaotus valdkondade vahel, lükkuvad esialgsete rahastusettepanekute kinnitamine ja sellele järgnevad menetlusetapid edasi.

Sellest tulenevalt võivad hilisemaks lükkuda ka lõplikud rahastusotsused. Sel juhul ei saa uurimistoetuste taotlejad kahetsusväärselt jaanuari alguseks ehk kavandatud projektide algusajaks teada, kas nende taotletav projekt saab positiivse rahastusotsuse.

Teadusagentuur teeb omalt poolt ootamatult tekkinud olukorras kõik selleks, et pärast 26. novembrile kavandatud TANi koosoleku otsuseid ja järgnevate HTMi suuniste saamist viia järgnevad menetlusetapid läbi võimalikult kiiresti ning et rahastuse saajad saaksid projektidega alustada plaanipäraselt.

ETAg on uurimistoetuse taotlejaid ja teadusasutusi tekkinud olukorrast teavitanud ja hoiab neid edasise menetlusega jooksvalt kursis.