Loading Üritused

« Vaata kalendrit

  • Üritus on toimunud.

Välisteadlaste, -õppejõudude, -üliõpilaste ja teiste uussisserändajate teadusmooduli koolitus

8. veebruar 2017 - 08:30 - 17:30

Kohanemisprogramm kutsub välisteadlasi, -õppejõudusid, -üliõpilasi ja teisi uussisserändajaid teadusmooduli koolitusele. Kohanemisprogrammi teadusmooduli tutvustavad voldikud on leitavad inglise ja eesti keeles.

Eestisse elama asunud välismaalastel on võimalus osaleda sisse elamist toetavatel kohanemisprogrammi koolitustel. Kohanemisprogramm koosneb erinevatest teemapõhistest koolitusmoodulitest ja algtaseme keeleõppest.

Inglise keelne koolituse kutse

Teadusmoodul annab ülevaate:

  • teadusinstitutsioonidest- ja korraldusest;
  • erinevatest akadeemilistest võrgustikest ja organisatsioonidest;
  • teadustegevuse rahastamisest Eestis;
  • Eesti ülikoolides rakendatavatest õpetamise tavadest, kursuste ülesehitusest jm.

Samuti antakse kogu vajalik õigusalane teave teadusrändega seotud elamisloa ja -õiguse omandamise ja pikendamise kohta.

Koolitused toimuvad sügis- ja kevadsemestri alguses Tallinnas ja Tartus. Ühe koolitusgrupi suuruseks on 5 kuni 25 inimest. Teadusmooduli koolitus kestab üldjuhul poolteist päeva. Koolitus sisaldab 8 tundi õppetööd (sh praktilisi harjutusi, rühmatöid ja diskussioone) ning kuni 3 tundi interaktiivseid tegevusi, nt mõne Eesti teadusasutuse või teadlase tutvustust.

Talvel 2017 toimuvad koolitused järgmistel kuupäevadel:

  • Tartus inglise keeles 2. veebruaril 2017 (8.30 -17.30), interaktiivne tegevus 3. veebruaril.
  • Tallinnas inglise keeles 8. veebruaril 2017 (8.30 – 17.30), interaktiivne tegevus 10. veebruaril.
  • Tallinnas vene keeles 9. veebruaril 2017 (8.30 – 17.30), interaktiivne tegevus 10. veebruaril.

Teistest linnadest tulijatele katame vajadusel sõidu- ja majutuskulud.

NB! Koolitusele saab registreerida aadressil www.settleinestonia.ee.

Registreerimine Tartu koolitusele lõppeb 25. jaanuar ning Tallinna koolitustele 1. veebruar 2017.

Koolitustel saavad osaleda kolmandate riikide kodanikud ja Euroopa Liidu kodanikud, kellele Politsei- ja Piirivalveamet on edastanud Kohanemisprogrammi suunamise teavituskirja. Kui suunamise teavituskirja ei ole edastatud, kuid isik on Eestis seaduslikult elanud alla viie aasta ning soovib osaleda koolitusel, on tal võimalus esitada Politsei- ja Piirivalveametile avaldus Kohanemisprogrammi suunamiseks. Info sooviavalduse esitamise kohta on leitav samast portaalist: www.settleinestonia.ee. Kohanemisprogrammi teadusmoodulit koordineerib SA Eesti Teadusagentuur.

Kohanemisprogrammi rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist, Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondist ja riigieelarvest. Teabe sisu eest vastutab Eesti Teadusagentuur. Siseministeerium ega Euroopa Komisjon ei vastuta esitatava teabe võimaliku kasutuse eest.

 

Lisainfo:
Kersti Sõgel
research@settleinestonia.ee
SA Eesti Teadusagentuur
+372 55 98 3328
www.etag.ee

Täpsem info

Kuupäev:
8. veebruar 2017
Aeg:
08:30 - 17:30
Kategooria: