Loading Üritused

« Vaata kalendrit

  • Üritus on toimunud.

Biomajanduse Ümarlaud

10. juuni 2016

Registreerumine on lõppenud!

Ümarlaud käsitleb biomajanduse valdkonda EL teaduse ja innovatsiooni koostööprogrammis Horisont 2020 ning „Valdkondliku TA tegevuse tugevdamise“ (RITA) raames.

Ümarlaua korraldavad ETAg ja HTM ja see toimub Tallinnas ETAg’i esinduses Lauteri 5, 10. juunil 2016

Ümarlaua eesmärk on suurendada Eesti teadlaste, ettevõtete ja ministeeriumide teadlikkust TAI koostööst raamprogrammis „Horisont 2020“ biomajanduse valdkonnas, analüüsida Eesti partnerite võimalusi ja takistusi raamprogrammi projektides osalemiseks ning arutada RITA raames rahastatavat biomajanduse projekti. Et ümarlaual osalevad ka Euroopa Komisjoni esindajad, jõuab info vahetult ka Euroopa Komisjonini.

Infopäeva peaesinejaks on Waldemar Kütt Euroopa Komisjonist, kes tutvustab biomajanduse temaatikat Horisont 2020 programmis ning biotoormel põhinevate ettevõtete programmi Biobased Industries (BBI). Mika Aalto tutvustab Soome TAI edusamme biomajanduse valdkonnas. Argo Soon Eesti Teadusagentuurist annab ülevaate Eesti teadlaste osalemisest 7. raamprogrammi ja Horisont 2020 biomajanduse valdkonna projektides. Liina Eek tutvustab RITA tegevuse 1 raames rahastamisele minevat biomajanduse taotlust koos ministeeriumi esindajatega (MKM, MEM ja KEM). Ümarlaual osaleb ka Jüri Rute Euroopa Komisjonist, kellelt saab H2020 kohta nõu küsida ka eesti keeles.

Päevakava:

Kellaaeg Teema
9.30-10.00 Registreerumine, kohv
10.00-11.00 ·         Biomajandus Horisont 2020-s (W. Kütt)

·         JTI-BBI (W. Kütt)

·         Küsimused

11.00-11.30 Ülevaade Eesti osalusest raamprogrammis biomajanduse valdkonnas (A. Soon)
11.30 – 12.00 Kohv, suupisted
12.00-12.45 Soome best practice TAI koostöö korraldusest biomajanduse valdkonnas (Mika Aalto)
12.45-13.30 RITA biomajanduse taotlusvoorust (Liina Eek)
13.30-14.00 Eesti ettevõtete teadlaste kogemused ja näited
14.00-15.00 Lõuna

Ümarlaua töökeel on inglise keel.

RITA on Euroopa Regionaalarengu Fondist toetatav programm, mille eesmärk on suurendada riigi rolli teaduse strateegilisel suunamisel ning teadus- ja arendusasutuste võimekust ühiskondlikult oluliste uuringute läbiviimisel. Programmi kaudu rahastab SA Eesti Teadusagentuur Eesti riigi vajadustest lähtuvaid sotsiaal-majanduslike eesmärkidega rakendusuuringuid. 2016 kevadel korraldas ETAg teemade konkursi, kus ministeeriumid pakkusid välja riigi jaoks olulised lahendamise vajavad teemad. Nende seas on ka biomajanduse teema, mille kohta korraldatakse selle aasta jooksul konkurss.

 

Lisainfo:
Argo Soon
Horisont 2020 konsultant
Eesti Teadusagentuur
Soola 8
51013 Tartu
730 0372
515 3424

Täpsem info

Kuupäev:
10. juuni 2016
Kategooria: