Riik toetab rakendusuuringuid 28 miljoni euroga

Järgmisel paaril aastal suunab Haridus- ja Teadusministeerium ühiskonnale vajalikeks rakenduslikeks teadusuuringuteks 28 miljonit eurot. Tegevuste elluviimist koordineerib Eesti Teadusagentuur RITA programmi kaudu.

Toetusega suurendatakse ülikoolide ja teadusasutuste võimekust ja motivatsiooni läbi viia rakendusuuringuid ühiskonnale aktuaalsetel teemadel. Kuigi seaduse järgi on kõigi ministeeriumide ülesanne oma valitsemisalale tarviliku teadustegevuse ning selle finantseerimise korraldamine, on siiani praktika ministeeriumide lõikes olnud väga erinev.

Lisaks uuringutele toetatakse ka poliitikaseiret ja analüüse, teadusnõunike ametikohti ministeeriumides ning infosüsteemide, sh Eesti Teadusinfosüsteemi ETIS arendamist.

Meetme kogumaksumus on 28 miljonit eurot, millest EL toetuse osakaal on kuni 85%, riikliku kaasfinantseeringu osakaal kuni 5% ja omaosalus umbes 10%.

Loe ka Haridus-ja Teadusministeeriumi 23. jaanuari pressiteadet Haridus-ja Teadusministeeriumi kodulehelt.

Kontakt
Liina Eek
RITA juht
7 317 383, 5300 1912
liina.eek@etag.ee