Eesti teaduse populariseerimise auhind

Konkursi eesmärk
Elutööpreemiaga kaasneb skulptor Stanislav Netchvolodovi messingist lauaskulptuur „Möbiuse leht“

Eesti teaduse populariseerimise auhinna eesmärgiks on tunnustada Eestis teaduse populariseerimisega tegelevaid inimesi ja tõmmata suuremat tähelepanu ning anda hoogu teadust ja tehnoloogiat avalikkusele tutvustavatele tegevustele.

Auhinda rahastab Haridus- ja Teadusministeerium ning seda annavad koostöös välja Eesti Teaduste Akadeemia ja Eesti Teadusagentuur. Eesti teaduse populariseerimise auhinda antakse välja alates 2006. aastast.

Kõigil sel konkursil auhinna/tunnustuse pälvinutel on õigus kasutada “Riiklikult tunnustatud teaduse populariseerija” logomärki.

2017. aasta konkurss

2017. aasta Eesti teaduse populariseerimise konkursi tulemused
Eesti teaduse populariseerimise auhindade 2017 üleandmise galerii

Kandidaatide esitamise tähtaeg oli 15. september (kandidaate esitamine alates 1. augustist aadressil  www.etag.ee/konkursid).

Ministri käskkiri 8.11.2017 nr 1.1-2717293 2017. a Eesti teaduse populariseerimise auhinna riikliku konkursi tulemuste kinnitamise kohta

ja lingilt on kättesaadavad varasemad tulemused.

Auhinnakonkursi õiguslik alus:

Osalemine
Konkursile on iga-aastaselt kandideerima oodatud:
• tegevteadlased või teaduskollektiivid,
• trükiväljaannete esindajad,
• audio-visuaalse meedia ja elektrooniliste kanalite esindajad,
• innovatiivsete meetodite kasutajad,
• üksikisikud või kollektiivid.

Konkursi auhinnafond on 21 500 eurot. Auhinda annavad koostöös välja Eesti Teaduste Akadeemia ja Eesti teadusagentuur.
Auhinda rahastab Haridus- ja teadusministeerium. Kõigil sel konkursil auhinna/tunnustuse pälvinutel on õigus kasutada
“Riiklikult tunnustatud teaduse populariseerija” logomärki.

Auhindade kategooriad, arv ja preemiate suurused

1. Tiiu Silla elutöö preemia pikaajalise süstemaatilise teaduse ja tehnoloogia populariseerimise eest – 6500 eurot.

2. Teaduse ja tehnoloogia populariseerimine audio-visuaalse ja elektroonilise meedia abil:
a) peapreemia 2200 eurot;
b) II preemia 800 eurot.

3. Teaduse ja tehnoloogia populariseerimine trükisõna abil (artiklid, artiklite sarjad, raamatud vms):
a) peapreemia 2200 eurot;
b) II preemia 800 eurot.

4. Tegevused/tegevuste sarjad teaduse ja tehnoloogia populariseerimisel:
a) peapreemia 2200 eurot;
b) II preemia 800 eurot.

5. Parim teaduse ja tehnoloogia populariseerija (teadlane, ajakirjanik, õpetaja jne)
a) peapreemia 2200 eurot;
b) II preemia 800 eurot.

6. Parim uus algatus teaduse ja tehnoloogia populariseerimisel:
a) peapreemia 2200 eurot;
b) II preemia 800 eurot.

Nõuded auhinnataotlusele, vajalikud dokumendid, esitamine

Osalemiseks on kohustuslik elektroonilise osalusvormi täitmine. Osalusvorm asub aadressil www.etag.ee/konkursid
Osalusvormi täitmiseks ja kandidaadi esitamiseks on võimalik kasutada ka ID-kaarti.

Elutöö preemia kategooria

  •  Esitatava kandidaadi tegevuse ja tema tegevuse mõju kirjeldus eesti keeles (kuni 3 A4 lk).
  • Esitatava kandidaadi CV
  •  Kaks allkirjastatud soovituskirja (á kuni 1A4 lk, allkirjastatud digiallkirjaga, digiallkirja võimaluse puudumisel originaalallkirjaga). Kandidaadi esitaja võib olla üheks soovitajaks.
  •   Täidetud elektrooniline osalusvorm (www.etag.ee/konkursid), mille kaudu esitatakse ka kõik nõutud dokumendid (mõju kirjeldus, avaldus, soovituskirjad).
  •   Vajadusel lisamaterjalid.

NB! Elutöö preemiale iseennast esitada ei saa.

Teised kategooriad

  •     Esitatava kandidaadi/ tegevuse/ toote/ trükise vms ning selle mõju kirjeldus eesti keeles (kuni 3 A4 lk).

  Oluline! Selles dokumendis peab olema selgelt välja toodud ja eristatav
1) auhinnale esitatava kandidaadi/ tegevuse/ toote/ trükise vms NIMETUS/PEALKIRI või NIMI;
Näiteks: Esitatava tegevuse nimi: “Põlluääre kooli noored teadlased”
või Esitatav trükistesari “Teadus veekeerises”
2) kandidaadi/ tegevuse/ toote/ trükise vms KIRJELDUS JA MÕJU ühiskonnas teaduse populariseerimise aspektist.

  • Kandidaadi või kollektiivi juhi CV (ei ole vaja allkirjastada)
  • Kaks allkirjastatud soovituskirja (á kuni 1A4 lk, allkirjastatud digiallkirjaga, digiallkirjastamise võimaluse puudumisel originaalallkirjaga).
  • Täidetud elektrooniline osalusvorm (www.etag.ee/konkursid), mille kaudu esitatakse ka kõik nõutud dokumendid (mõju kirjeldus, soovituskirjad).
  • Vajadusel lisamaterjal (trükis, videomaterjal vms).

    NB! Teiste kategooriate auhindadele võib esitada nii iseennast ja oma tegevusi kui kedagi teist ja teiste tegevusi.

Paberkandjal esitada ainult originaalallkirjaga dokumendid digiallkirjastamise võimaluse puudumisel ja lisamaterjalid, mida ei ole võimalik esitada elektroonilise vormi kaudu.
Allkirjastamist mittevajavaid dokumente (faile), nt mõju kirjelust, saab esitada vaid osalusvormi kaudu.

Postiaadress: Teaduse populariseerimise auhind
Eesti Teadusagentuur
Soola 8
Tartu 51013

NB! 2017. a konkursi tulemused tehakse teatavaks ja auhinnad antakse üle 22. novembril toimuval teaduskommunikatsioonikonverentsil.

 

Kontakt ja lisainfo

Katrin Saart
Eesti Teadusagentuur
Soola 8, Tartu 51013
telefon 730 0378
e-post: katrin.saart@etag.ee