Hindamisnõukogu ekspertkomisjonid

Valdkondlikud ekspertkomisjonid

SA Eesti Teadusagentuuri hindamisnõukogu neli valdkondlikku ekspertkomisjoni on moodustatud SA Eesti Teadusagentuuri juhatuse käskkirjadega.

Hindamisnõukogu valdkondlike ekspertkomisjonide töökord

1. Bio- ja keskkonnateaduste ekspertkomisjon:

Tõnis Timmusk ekspertkomisjoni juht, hindamisnõukogu liige, Tallinna Tehnikaülikool, uurija-professor;
Tiina Nõges hindamisnõukogu liige, Eesti Maaülikool, professor;
Richard Villems hindamisnõukogu liige, Eesti Biokeskus, juhtivteadur, akadeemik;
Andres Merits Tartu Ülikool, professor;
Anti Vasemägi Eesti Maaülikool, vanemteadur;
Arnold Kristjuhan Tartu Ülikool, professor;
Jaan Liira Tartu Ülikool, vanemteadur;
Jaanus Remme Tartu Ülikool, professor;
Kalle Olli Tartu Ülikool, vanemteadur;
Krista Fischer Tartu Ülikool, vanemteadur;
Maido Remm Tartu Ülikool, professor;
Marika Mänd Eesti Maaülikool, professor;
Siim Veski Tallinna Tehnikaülikool, vanemteadur;
Ülo Mander Tartu Ülikool, professor.

Kontakt: Kersti Sõgel, tel 7 317 363, e-post kersti.sogel@etag.ee

2. Ühiskonnateaduste ja kultuuri ekspertkomisjon:

Tiit Tammaru ekspertkomisjoni juht, hindamisnõukogu liige, Tartu Ülikool, professor;
Marek Tamm hindamisnõukogu liige, Tallinna Ülikool, professor;
Piret Ehin hindamisnõukogu liige, Tartu Ülikooli vanemteadur
Andres Kurg Eesti Kunstiakadeemia, vanemteadur;
Anna Verschik Tallinna Ülikool, professor;
Eva Piirimäe Tartu Ülikool, dotsent;
Jaan Masso Tartu Ülikool, vanemteadur;
Marin Laak Eesti Kirjandusmuuseum, vanemteadur;
Veronika Kalmus Tartu Ülikool, professor;
Allan Sikk University College London, School of Slavonic and East European Studies, vanemlektor;
Toivo Aavik Tartu Ülikool, vanemteadur;
Marju Luts-Sootak Tartu Ülikool, professor;
Renate Pajusalu Tartu Ülikool, professor;

Kontakt: Hele Priimets, tel 7 300 326, e-post hele.priimets@etag.ee

3. Terviseuuringute ekspertkomisjon

Eero Vasar ekspertkomisjoni juht, hindamisnõukogu liige, Tartu Ülikool, professor. akadeemik;
Irja Lutsar ekspertkomisjoni juhi asetäitja, hindamisnõukogu liige, Tartu Ülikool, professor;
Jaan Eha hindamisnõukogu liige, Tartu Ülikool, professor
Alan Altraja Tartu Ülikool, professor;
Allen Kaasik Tartu Ülikool, professor;
Kristi Rüütel Tervise Arengu Instituut, vanemteadur;
Maris Laan Tartu Ülikool, professor;
Mihkel Zilmer Tartu Ülikool, professor;
Vallo Volke Tartu Ülikool, professor;
Arvo Viltrop Eesti Maaülikool, professor;
Vallo Tillmann Tartu Ülikool, professor.
Pille Taba Tartu Ülikool, professor;
Jarek Mäestu Tartu Ülikool, dotsent;
Toomas Veidebaum Tervise Arengu Instituut, juhtivteadur;

Kontakt: Ade Kallas-Kivi, tel 7 317 366, e-post ade.kallas-kivi@etag.ee

4. Loodusteaduste ja tehnika ekspertkomisjon:

Jaak Vilo ekspertkomisjoni juht, hindamisnõukogu liige, Tartu Ülikool, professor, akadeemik;
Jarek Kurnitski ekspertkomisjoni juhi asetäitja, hindamisnõukogu liige, Tallinna Tehnikaülikool, professor;
Ergo Nõmmiste hindamisnõukogu liige, Tartu Ülikool, professor, akadeemik;
Atko Heinsalu Tallinna Tehnikaülikool, vanemteadur;
Dmitri Vinnikov Tallinna Tehnikaülikool, vanemteadur;
Ivo Leito Tartu Ülikool, professor;
Toomas Rõõm hindamisnõukogu liige, Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut, juhtivteadur;
Jüri Lember Tartu Ülikool, vanemteadur;
Kaupo Kukli Tartu Ülikool, juhtivteadur;
Peeter Laud Cybernetica AS teadusdirektor;
Mihkel Koel Tallinna Tehnikaülikool, juhtivteadur;
Priit Kulu Tallinna Tehnikaülikool, professor;
Toomas Rang Tallinna Tehnikaülikool, professor;
Ülo Mander Tartu Ülikool, professor

Kontakt: Julia Uusna, tel 7 317 358, e-post julia.uusna@etag.ee
                 Mikk Vahtrus, tel 7 317 367, e-post mikk.vahtrus@etag.ee

Ekspertkomisjonide ülesanded:

  1. hinnata teadus- ja arendusasutuste sihtfinantseeritavate teadusteemade jätkutaotlusi ja lõpparuandeid;
  2. hinnata Sihtasutuse Eesti Teadusfond rahastatud grantide vahe- ja lõpparuandeid;
  3. hinnata institutsionaalse uurimistoetuse taotlusi, jätkutaotlusi, vahe- ja lõpparuandeid;
  4. hinnata personaalse uurimistoetuse taotlusi, jätkutaotlusi, vahe- ja lõpparuandeid;
  5. teha hinnatu alusel põhjendatud ettepanekuid hindamisnõukogule;
  6. assisteerida hindamisnõukogu teiste talle seadusega pandud ülesannete täitmisel.

 

5. Tuumiktaristu ekspertkomisjon:

Jarek Kurnitski ekspertkomisjoni juht, hindamisnõukogu liige, loodusteaduste ja tehnika ekspertkomisjoni liige, Tallinna Tehnikaülikool, professor;
Irja Lutsar hindamisnõukogu liige, terviseuuringute ekspertkomisjoni liige, Tartu Ülikool, professor;
Rainer Kattel Tallinna Tehnikaülikool, professor;
Hannes Kollist Tartu Ülikool, vanemteadur;
Karl Pajusalu Tartu Ülikool, professor.

Ekspertkomisjoni ülesanded:

1. hinnata institutsionaalse uurimistoetuse tuumiktaristu taotlusi;
2. teha hinnatu alusel põhjendatud ettepanekuid hindamisnõukogule;
3. assisteerida hindamisnõukogu teiste talle seadusega pandud ülesannete täitmisel.

Hindamisnõukogu tuumiktaristu ekspertkomisjoni töökord

Kontakt: Priit Tamm, tel 730 0374, e-post priit.tamm@etag.ee