Hindamisnõukogu ekspertkomisjonid

Valdkondlikud ekspertkomisjonid

SA Eesti Teadusagentuuri hindamisnõukogu neli valdkondlikku ekspertkomisjoni on moodustatud SA Eesti Teadusagentuuri juhatuse käskkirjadega.

Hindamisnõukogu valdkondlike ekspertkomisjonide töökord

1. Bio- ja keskkonnateaduste ekspertkomisjon:

Tõnis Timmusk ekspertkomisjoni juht, hindamisnõukogu liige, Tallinna Tehnikaülikool, uurija-professor;
Tiina Nõges hindamisnõukogu liige, Eesti Maaülikool, professor;
Richard Villems hindamisnõukogu liige, Eesti Biokeskus, juhtivteadur, akadeemik;
Andres Merits Tartu Ülikool, professor;
Anti Vasemägi Eesti Maaülikool, vanemteadur;
Arnold Kristjuhan Tartu Ülikool, professor;
Jaan Liira Tartu Ülikool, vanemteadur;
Jaanus Remme Tartu Ülikool, professor;
Kalle Olli Tartu Ülikool, vanemteadur;
Krista Fischer Tartu Ülikool, vanemteadur;
Maido Remm Tartu Ülikool, professor;
Marika Mänd Eesti Maaülikool, professor;
Siim Veski Tallinna Tehnikaülikool, vanemteadur;
Ülo Mander Tartu Ülikool, professor.

Kontakt: Silja Moik, tel 7 317 366, e-post silja.moik@etag.ee

2. Ühiskonnateaduste ja kultuuri ekspertkomisjon:

Tiit Tammaru ekspertkomisjoni juht, hindamisnõukogu liige, Tartu Ülikool, professor;
Marek Tamm hindamisnõukogu liige, Tallinna Ülikool, professor;
Piret Ehin hindamisnõukogu liige, Tartu Ülikooli vanemteadur
Andres Kurg Eesti Kunstiakadeemia, vanemteadur;
Anna Verschik Tallinna Ülikool, professor;
Eva Piirimäe Tartu Ülikool, dotsent;
Jaan Masso Tartu Ülikool, vanemteadur;
Marin Laak Eesti Kirjandusmuuseum, vanemteadur;
Veronika Kalmus Tartu Ülikool, professor;
Allan Sikk University College London, School of Slavonic and East European Studies, vanemlektor;
Toivo Aavik Tartu Ülikool, vanemteadur;
Marju Luts-Sootak Tartu Ülikool, professor;
Renate Pajusalu Tartu Ülikool, professor;

Kontakt: Madis Saluveer, tel 7 300 326, e-post madis.saluveer@etag.ee

3. Terviseuuringute ekspertkomisjon

Eero Vasar ekspertkomisjoni juht, hindamisnõukogu liige, Tartu Ülikool, professor. akadeemik;
Irja Lutsar ekspertkomisjoni juhi asetäitja, hindamisnõukogu liige, Tartu Ülikool, professor;
Jaan Eha hindamisnõukogu liige, Tartu Ülikool, professor
Alan Altraja Tartu Ülikool, professor;
Allen Kaasik Tartu Ülikool, professor;
Kristi Rüütel Tervise Arengu Instituut, vanemteadur;
Maris Laan Tartu Ülikool, professor;
Mihkel Zilmer Tartu Ülikool, professor;
Vallo Volke Tartu Ülikool, professor;
Arvo Viltrop Eesti Maaülikool, professor;
Vallo Tillmann Tartu Ülikool, professor.
Pille Taba Tartu Ülikool, professor;
Jarek Mäestu Tartu Ülikool, dotsent;
Toomas Veidebaum Tervise Arengu Instituut, juhtivteadur;

Kontakt: Kersti Sõgel, tel 7 317 363, e-post kersti.sogel@etag.ee

4. Loodusteaduste ja tehnika ekspertkomisjon:

Jaak Vilo ekspertkomisjoni juht, hindamisnõukogu liige, Tartu Ülikool, professor, akadeemik;
Jarek Kurnitski ekspertkomisjoni juhi asetäitja, hindamisnõukogu liige, Tallinna Tehnikaülikool, professor;
Ergo Nõmmiste hindamisnõukogu liige, Tartu Ülikool, professor, akadeemik;
Atko Heinsalu Tallinna Tehnikaülikool, vanemteadur;
Dmitri Vinnikov Tallinna Tehnikaülikool, vanemteadur;
Ivo Leito Tartu Ülikool, professor;
Toomas Rõõm hindamisnõukogu liige, Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut, juhtivteadur;
Jüri Lember Tartu Ülikool, vanemteadur;
Kaupo Kukli Tartu Ülikool, juhtivteadur;
Peeter Laud Cybernetica AS teadusdirektor;
Mihkel Koel Tallinna Tehnikaülikool, juhtivteadur;
Priit Kulu Tallinna Tehnikaülikool, professor;
Toomas Rang Tallinna Tehnikaülikool, professor;
Ülo Mander Tartu Ülikool, professor

Ekspertkomisjonide ülesanded:

  1. hinnata teadus- ja arendusasutuste sihtfinantseeritavate teadusteemade jätkutaotlusi ja lõpparuandeid;
  2. hinnata Sihtasutuse Eesti Teadusfond rahastatud grantide vahe- ja lõpparuandeid;
  3. hinnata institutsionaalse uurimistoetuse taotlusi, jätkutaotlusi, vahe- ja lõpparuandeid;
  4. hinnata personaalse uurimistoetuse taotlusi, jätkutaotlusi, vahe- ja lõpparuandeid;
  5. teha hinnatu alusel põhjendatud ettepanekuid hindamisnõukogule;
  6. assisteerida hindamisnõukogu teiste talle seadusega pandud ülesannete täitmisel.

Kontakt: Rainer Randmeri, tel 7 317 367, e-post rainer.randmeri@etag.ee

5. Järeldoktoritoetuse taotluste hindamise ekspertkomisjon:

Tõnis Timmusk ekspertkomisjoni juht, hindamisnõukogu liige, Tallinna Tehnikaülikool, uurija-professor;
Ergo Nõmmiste hindamisnõukogu liige, Tartu Ülikool, professor, akadeemik;
Margus Viigimaa hindamisnõukogu liige, Tallinna Tehnikaülikool, professor;
Tiit Tammaru hindamisnõukogu liige, Tartu Ülikool, professor;
Andres Merits Tartu Ülikool, professor;
Dmitri Vinnikov Tallinna Tehnikaülikool, vanemteadur;
Kristin Kuutma Tartu Ülikool, professor;
Mihkel Koel Tallinna Tehnikaülikool, juhtivteadur;
Siim Veski Tallinna Tehnikaülikool, vanemteadur.

Ekspertkomisjoni ülesanded on:

  1. hinnata personaalse uurimistoetuse järeldoktoritoetuse taotlusi, aasta- ja lõpparuandeid;
  2. hinnata personaalse uurimistoetuse järeldoktoriprojekti perioodi katkestamise taotluste põhjendatust;
  3. teha hinnatu alusel põhjendatud ettepanekuid hindamisnõukogule;
  4. assisteerida hindamisnõukogu teiste talle seadusega pandud ülesannete täitmisel.

Kontakt: Kadri Mäger, tel 731 7358, e-post kadri.mager@etag.ee

Hindamisnõukogu järeldoktoritoetuse taotluste hindamise ekspertkomisjoni töökord

6. Tuumiktaristu ekspertkomisjon:

Jarek Kurnitski ekspertkomisjoni juht, hindamisnõukogu liige, loodusteaduste ja tehnika ekspertkomisjoni liige, Tallinna Tehnikaülikool, professor;
Irja Lutsar hindamisnõukogu liige, terviseuuringute ekspertkomisjoni liige, Tartu Ülikool, professor;
Rainer Kattel Tallinna Tehnikaülikool, professor;
Hannes Kollist Tartu Ülikool, vanemteadur;
Karl Pajusalu Tartu Ülikool, professor.

Ekspertkomisjoni ülesanded:

1. hinnata institutsionaalse uurimistoetuse tuumiktaristu taotlusi;
2. teha hinnatu alusel põhjendatud ettepanekuid hindamisnõukogule;
3. assisteerida hindamisnõukogu teiste talle seadusega pandud ülesannete täitmisel.

Hindamisnõukogu tuumiktaristu ekspertkomisjoni töökord

Kontakt: Priit Tamm, tel 730 0374, e-post priit.tamm@etag.ee

7. Hindamiskomisjon

Hindamiskomisjon hindab hindamisnõukogu liikmete institutsionaalse uurimistoetuse (IUT) taotlusi ja jätkutaotlusi samasuguste põhimõtete alusel, mis kehtivad kõigi teiste IUT taotluste hindamisel.

Andres Koppel hindamiskomisjoni esimees, ETAg juhatuse esimees, hindamisnõukogu esimees
Anu Realo  Tartu Ülikool, pofessor
Allen Kaasik Tartu Ülikool, professor
Ergo Nõmmiste hindamisnõukogu liige, Tartu Ülikool, professor, akadeemik
Jaan Penjam Tallinna Tehnikaülikool,  vanemteadur
Rein Ahas Tartu Ülikool, professor
Riho Gross Eesti Maaülikool, professor
Tiiu Koff Tallinna Ülikool,  professor

Hindamisnõukogu liikmete esitatud institutsionaalse uurimistoetuse taotluste ja jätkutaotluste hindamiskomisjoni töökord