2018. aasta eelarve

SA Eesti Teadusagentuur 2018. aasta eelarve (EUR)  
   
TULUD  
EV riigieelarvest (k.a struktuuritoetused ja kaasfinantseerimine) 26 156 925
Euroopa Komisjoni jm välisvahendid 198 917
Tulud kokku 26 355 842
KULUD  
Tööjõukulud koos maksudega 2 386 698
Majandamiskulud 4 194 851
Muud kulud (k.a käibemaks) 276 543
Toetused 19 494 426
Põhivara soetus 3 324
Kulud kokku 26 355 842