Otsime õpilaste teadusfestivali päevajuhti

Festival toimub 27. ja 28. aprillil ja juhti vajame mõlemaks festivalipäevaks ning õhtuseks vastuvõtuks.

Festival toimub Tallinna lauluväljakul, õhtune vastuvõtt Niguliste muuseumis ja Tallinna Õpetajate majas.

Üritus algab 27.04 kell 10.45 avamisega, millel osalevad festivalil oma stendidega väljas olevad õpilased. Külastajatele on uksed avatud kell 11-17.30. 
Õhtul kell 19.30-21.30 toimub õhtune vastuvõtt, mida samuti tuleks juhtida.

28.04 on festival avatud kell 10-13, autasustamine toimub s kell 14.15-16.30.

Päeva juhi ülesanne on juhtida üritust kava järgi, intervjueerida osasid õpilasi, kes osalevad oma stendiettekannetega õpilaste teadustööde riikliku konkursi II voorus (kokku 80-100 õpilast), intervjueerida algkooliprojektidega osalevaid õpilasi (1.-6. klass), intervjueerida teaduse populariseerijaid, a la Rändav bioklass, ülikoolid jms ning ka külastajaid. Juhtida õhtust vastuvõttu ja teisel päeval lisaks tavalisele festivalipäevale ka autasustamist.

Oleks hea, kui päevajuht oskaks ka mängida nt kitarri vm pilli (mille kasutamine ei nõua tehnilisi eritingimusi) ja laulaks, kui selleks on sobiv hetk või vajadus meeleolu loomiseks (nt õhtusel vastuvõtul).

Teadusfestivali päevajuhil peaks kindlasti olema varasem sarnase teadusega seotud ürituse juhtimise kogemus. Pakkumises palume lisaks soovitud töötasule välja tuua varem juhitud ürituse pealkiri ja toimumise aeg.

Pakkumisi ootame hiljemalt 22. märtsiks.

Festivali koduleht

Lisainfo:  Festivali peakorraldaja Margit Lehis margit.lehis@etag.ee või tel 520 3270, 730 0335