Otsime EURAXESSi võrgustiku kvaliteedi konsultatsiooniteenuse pakkujat

SA Eesti Teadusagentuur (ETAg) otsib koostööpartnerit üleeuroopalise EURAXESS võrgustiku pakutavate nõustamisteenuste kvaliteedihindamise metodoloogia väljatöötamiseks.

Üleeuroopaline EURAXESS võrgustik on Euroopa Liidu algatus, mis pakub mobiilsetele teadlastele ja nende pereliikmetele praktilist nõu ja usaldusväärset infot kõigis mobiilsust puudutavates küsimustes. Võrgustikuga on liitunud ligi 260 teadus- ja kõrgharidusasutust 40 riigist. Eesti asutustest kuuluvad võrgustikku Tartu ülikool, Maaülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna Ülikool, Kunstiakadeemia, Eesti Teaduste Akadeemia, Tartu Observatoorium, SA Archimedes ja Eesti Teadusagentuur.

EURAXESS nõustab teadlasi oma veebilehe kaudu ja ka personaalselt teenuskeskustes. EURAXESSi teenused katavad laia ringi teemasid, hõlmates selliseid valdkondi nagu viisad, elamis- ja tööload, kvalifikatsioonide tunnustamine, vabad töökohad teadussfääris, maksustamine, sotsiaalkindlustus, jm.

Üleeuroopalise võrgustiku sees hiljuti läbi viidud küsitlus on toonud välja kitsaskohad võrgustiku liikmete töö kvaliteedi mõõtmise osas (vt kokkuvõtet küsitluse tulemustest siin). Värskeid lähenemisi nõuab nii võrgustiku klientide rahulolu hindamine kui ka sissetulevate päringute statistika kogumine ja töötlemine. Eesti Teadusagentuuri avaliku konkursi eesmärgiks on kvaliteedihindamise kompetentsi tellimine konsultatsiooniteenusena.

Tellitavad tööd:

  1. Taustaanalüüs avalikus sektoris rakendatavate parimate rahvusvaheliste nõustamisteenuste kvaliteedihindamise praktikate kohta. Taustaanalüüsi eesmärk on saada ülevaade hästi toimivatest kvaliteedisüsteemidest sarnase iseloomuga võrgustikes.
  2. EURAXESSi võrgustiku pakutavate nõustamisteenuste kvalitatiivsete ja kvantitatiivsete kvaliteedikriteeriumite väljatöötamine tihedas koostöös tellijaga.
  3. Metodoloogilised ettepanekud EURAXESS võrgustiku kvaliteedisüsteemi väljatöötamiseks, arendamiseks ja rakendamiseks.

 

Tööde teostamise tähtaeg on 29. september 2017. Tööde alustamise aeg niipea kui võimalik.

Kandideerimiseks palume saata hinnapakkumine (eeldatava töömahu ja tunnihinnaga), konsultandi CV, mis sisaldab kirjeldust varasemast kogemusest kvaliteedi konsultandina, ning lühikirjeldus pakutava kontsultatsiooniteenuse sisust ja eesmärkide täitmise kavast (ca 0,5 lk).

Kandideerimisega seotud pakkumust ootame hiljemalt 21.04.2017 e-posti aadressil anna.mossolova@etag.ee.

NB! Tähtaeg on pikendatud kuni 2. maini 2017.a. 

Pakkumuste hindamisel võetakse arvesse eelkõige pakkuja eelnevaid kogemusi sarnaste tööde läbiviimisest ja pakkumuse maksumust. Konkursi tulemusena sõlmitakse töövõtuleping edukaima pakkujaga.

 

Tellija esindaja: Anna Mossolova

Kontakt:

tel 5177957

anna.mossolova@etag.ee