Lõppes taotluste esitamine BONUS programmi konkursile “Blue Baltic”

10. märtisl lõppes BONUS programmi konkursi “Blue Baltic” lõpptaotluste esitamine. 93st eeltaotlusest laekus konkursile 75 projektitaotlust, seega jõudis lõpptaotluse esitamiseni igast viiest eeltaotlusest neli.

52 taotlust esitati  “Teema 1” gruppi ning 23 taotlust “Teema 2” gruppi, neist viimase puhul nõutakse lisaks teadusasutustele ka ettevõtete kaasamist ning vähemalt 25% projekti eelarvest peab minema osalevate ettevõtete rahastamiseks. Teemade gruppe näeb siit: http://www.bonusportal.org/programme/competitive_calls/bonus_call_2015_blue_baltic

39 Eesti partneri osalemisel esitati 32 taotlust, neist viit projekti koordineerivad Eesti partnerid.

Hindamispaneelid toimuvad mai kuu jooksul ning projektikonsortsiume informeeritakse tulemustest juuni teises pooles.

Kõikide rahastatavate projektide alguseks on planeeritud 1. jaanuar 2017.

 

Lisainfo: Margit Suuroja, tel  731 7361 ja  5564 0548, e-post  margit.suuroja@etag.ee ja  Maria Habicht, tel  730 0327 ja  517 4058; e-post maria.habicht@etag.ee