Kutse teaduskommunikatsiooni konverentsile „Teadus? Läheb tarvis. Päriselt!“

Hea koostööpartner!

Olete palutud teaduskommunikatsiooni konverentsile „Teadus? Läheb tarvis. Päriselt!“.

Igaüks meist kasutab iga päev kümneid asju, mida poleks ilma teaduse ja tehnoloogia saavutusteta olemas. Teadlasi ja insenere on ühiskonnas palju puudu. Vaatamata õpetajate ja teiste pingutustele ei näe paljud noored enda tulevikku sellega seotuna. Miks see nii on? Kas ja mida peaks tegema teisiti?

Soovime kokku tuua olulised noorte infovälja kujundajad – õpetajad, teadlased, noorsootöötajad, karjäärinõustajad, noored, lapsevanemad ja meediainimesed. Arutame koos, kuidas infot tulemuslikumalt noorteni viia ning otsime kohti koostööks. Konverentsil tulevad jutuks tulevad järgnevad teemad:

Kas teadus ja tehnoloogia on tänapäeval üldse noorte jaoks oluline ja kas peakski olema? Milline on meie sõnum noortele ja kuidas seda öelda nii, et see pärale jõuaks ? Milliseid eneseteostusvõimalusi loodusteaduste ja tehnoloogia õppimine pakub? Milliseid on edukad formaadid noortele teaduse tutvustamiseks?

Ootame Teid kaasa mõtlema ja rääkima 20. novembril  Tallinna Laululava Klaassaali!

Konverentsi lõpus antakse välja Eesti teaduse populariseerimise auhinnad ning Eesti Teadusajakirjanike Seltsi teadusajakirjanduse sõbra auhind “Ökul”.

Konverentsi programm on valmimas ja anname sellest teada esimesel võimalusel!

Registreerimine http://www.etag.ee/registreeru-konverentsile-teadus-laheb-tarvis-pariselt/

Lisainfo: Margit Meiesaar, margit.meiesaar@etag.ee, 7300 339, 55649214