Konkurss ajakirjanduslike artiklite kirjutamiseks

Eesti Teadusagentuur koordineerib teadus- ja tehnoloogiapakti – ühiskondlikku koostöölepet, mille eesmärgiks on teaduse, tehnoloogia ja inseneeria valdkonna arendamine – noorte huvi tõstmine, hariduse kvaliteedi arendamine ja valdkonnas töötamise väärtustamine.

Selle raames on oluline tegevuste tutvustamine, mis on seotud teaduse, tehnoloogia ja inseneeria valdkonna ja selle karjäärivõimaluste populariseerimisega noorte seas, info levitamine teaduse populariseerijate, haridusasutuste ja ettevõtete koostöö ning teadus- ja tehnoloogiapakti partnerite tegevuste kohta.

Sellega seoses otsime konkursi korras partnerit, kelle ülesandeks on artiklite kirjutamine.

Sisseostetava teenuse kirjeldus:

  • tehnoloogia, teaduse ja inseneeria valdkonna ajakirjanduslike uudiste ja artiklite kirjutamine, selleks vajalike intervjuude läbiviimine noorte, haridustöötajate, teadlaste, ettevõtjate ja riigiasutuste esindajatega.
  • Artiklite varustamine fotode valikuga.

Nõuded teenuse osutajale:

  • väga hea eesti keele oskus;
  • artiklite kirjutamise kogemus või varasem või praegune töö ajakirjandusvaldkonnas;
  • valmisolek intervjuude läbiviimiseks üle Eesti;

Kasuks tuleb:

  • kokkupuude haridusvaldkonna ning teaduse, tehnoloogia ja inseneeriaga;
  • teadmised majanduskeskkonnast ja meediast.

Kandideerimine:

Kandideerimiseks palume hiljemalt 30. märtsiks saata aadressile signe.ambre@etag.ee märksõnaga „artiklite kirjutamine“ järgmised dokumendid:

  • Töö teostaja kogemuse kirjeldus antud valdkonnas (võib olla esitatud ka CV vormis) koos viidetega kirjutatud artiklitele;
  • Hinnapakkumine kirjeldatud töö teostamiseks.

Töö alustamine niipea kui võimalik, lõpp 30.06.2017. Tööde eest tasumine ning vastavalt vajadusele tööülesannete täitmisega seotud transpordikulude hüvitamine toimub igakuiselt esitatavate arvete alusel.

Lisainfo:

Signe Ambre, tel 731 7356, signe.ambre@etag.ee

Artiklite kirjutamist rahastatakse Euroopa Regionaalfondi TeaMe+ tegevustest.