Kasvatusteaduslike tööde riikliku konkursi tähtaeg on 2. märts

Alanud on tööde vastuvõtmine 2015. aasta kasvatusteaduslike tööde riiklikule konkursile, esitamise tähtaeg on 2. märts. Konkursi eesmärk on väärtustada kasvatusteaduslikku uurimistööd, õhutada tulemuste publitseerimist ja avaldada tunnustust parimatele kasvatusteaduslike uurimistööde tegijaile.

Konkurssi korraldab Eesti Teadusagentuur, kaaskorraldajaks on Eesti Akadeemiline Pedagoogika Selts ning rahastajaks Haridus- ja teadusministeerium. Auhinnafond on 5800 eurot.

Konkursil kõrgetasemelise konkurentsi tagamiseks on alates sellest aastast muutunud  konkursi tingimused:

  • osades kategooriates võetakse edaspidi töid vastu üle aasta;
  • seni eraldi hinnatud õpikuid ning didaktilis-rakenduslikke töid hinnatakse nüüd ühes kategoorias;
  • 2015. aastal ei saa konkursile esitada populaarteaduslikke töid ja eesti keeles publitseeritud teadustöid. Neid  oodatakse konkureerima järgmisel aastal.

Konkursile saab 2015. aastal esitada töid järgmistes kategooriates:

  • võõrkeeles publitseeritud teadustööd;
  • magistritööd;
  • doktoritööd;
  • õpikud ja didaktilis-rakenduslikud tööd.

Konkursitöö peab olema heaks kiidetud või trükis avaldatud 2014. aastal ning vähemalt üks autoritest peab olema eesti kodanik. Tööd esitatakse elektrooniliselt.

Konkursi täpsemad tingimused leiab ETAgi veebilehelt.

Tööde esitamise keskkond asub www.etag.ee/konkursid.

Kontakt: Margit Lehis, konkursi koordinaator, e-posti aadressil margit.lehis@etag.ee või telefonil 730 0335