Euroopa Liidu noorte teadlaste konkursil Varssavis võitis eestlane Tatjana Punger eriauhinna

26. Euroopa Liidu noorte teadlaste konkursil Varssavis sai Tatjana Punger meditsiini valdkonnas Euroopa Teadusuuringute Ühiskeskuse eripreemia. Konkursil osales 118 noort teadlast 36 riigist 84 projektiga.

Tatjana Punger (Narva Pähklimäe Gümnaasiumist) võitis Euroopa Teadusuuringute Ühiskeskuse eriauhinna oma tööga „„Gripiviiruste antigeenidega pseudotüpeeritud viiruslaadsete partiklite iseloomustus“( juhendaja Eva Žusinaite, Tartu Ülikooli Tehnoloogiainstituut). Tatjana Pungeril avaneb võimalus sõita üheks nädalaks Itaaliasse ja jälgida töövarjuna Euroopa tippteadlasi Euroopa Teadusuuringute Ühiskeskuse hoones Ipras.

Tatjana töö tegeleb alternatiivsete lähenemisviisidega vaktsiini leidmiseks gripi profülaktikas. Firmas „Icosagen AS“ töötati välja geneetiline konstrukt viiruslaadsete partiklite tootmiseks, mille koostisesse kuuluvad 2 gripiviiruse valku, mis kutsuvad inimese organismis välja tugevamat immuunvastust. Tatjana tootis neid partikleid oma töös ja kontrollis nende partiklite võimet kutsuda hiirtel esile immuunvastust.

Euroopa Liidu noorte teadlaste konkursil esindasid Eestit õpilaste teadustööde riikliku konkursi gümnaasiumiastme parimad. Õpilaste teadustööde konkurssi korraldab Eesti Teadusagentuur koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga.

Lisainfo:

Terje Tuisk
Teaduse populariseerimise osakonna juhataja
Tel: 730 0333
E-post: Terje.Tuisk@etag.ee

Margit Meiesaar
Programmi TeaMe juht
Tel: 730 0339, 5564 9214
E-post: Margit.Meiesaar@etag.ee