Eesti Teadusagentuur algatas koostööprojekti Ukraina teadussüsteemi reformi toetamiseks

Pühapäeval, 8. novembril saabus Eestisse Ukraina Teaduste Akadeemia ja Haridus-ja teadusministeeriumi teaduskoordinaatorite delegatsioon, et  11. novembrini vältava visiidi käigus tutvuda Eesti teadussüsteemi ning meie osalemiskogemustega maailma juhtivas teadusprogrammis Horisont 2020.

Esmaspäeval on külalistel kohtumised Eesti Teaduste Akadeemias, Majandus-ja kommunikatsiooniministeeriumis ja Riigikogus. Teisipäeval,10. novembril  on Tartu päev. Ennelõunal kohtub delegatsioon meie Teadus-ja Haridusministeeriumi esindajatega ning kell 13 algab Tartus Eesti Geenivaramus seminar „Ukraina teadus-ja arendustegevuse hetkeseis“, kuhu on oodatud kõik Ukraina koostööst huvitatud osalejad.

Koostööprojektiga toetatakse Euroopa integratsiooni alaseid tegevusi Ukrainas, pakkudes koolituste ning konsultatsioonide näol Ukraina teadlastele, ettevõtjatele ja teadusadministraatoritele võimalusi osaleda edaspidi senisest rohkem maailma juhtivas teadusprogrammis Horisont 2020.

Koostööprojekti  juht, Eesti Teadusagentuuri (ETAg) välisteaduskoostöö osakonna juhataja Ülle Musta sõnul on Ukraina viimase aasta jooksul asunud põhjalikult uuendama oma teadus- ja arendustegevusi. Eesti ekspertide abi selles protsessis on väga oodatud, sest lisaks poolesaja aasta pikkusele ühisele ajaloole on Eesti ka silmapaistvalt edukas olnud Euroopa Liidu teadus- ja arendustegevuse alases koostöös. Varasemad  arengukoostöö projektid Moldovas (Moldova – Teadushorisont ning Moldova Teadushorisont Pluss) on saavutanud laia kõlapinna ka teistes riikides.
„Seetõttu pöördusidki Ukraina Teaduste Akadeemia ning Ukraina Haridus ja Teadusministeeriumi esindajad Eesti Teadusagentuuri poole palvega algatada samalaadne arengukoostöö projekt ka Ukrainas,“ selgitas Ülle Must.

Projekti eesmärk on anda Ukraina Horisont 2020 raamprogrammi konsultantidele põhioskused mitte ainult raamprogrammi tutvustamiseks vaid ka  teadusürituste atraktiivsemaks muutmiseks. „Kuna Eesti  sai võimaluse osaleda raamprogrammi kujundamisel, püüavad eestlased aidata Ukraina kolleege toime tulla programmikomiteede masinavärgis,“  rääkis Ülle Must

Järgneva pooleteise aasta jooksul on Ukraina ekspertidel võimalus lähemalt tutvuda  ka  nende Eesti Teadusagentuuri tegevusvaldkondadega, mis ei ole otseselt raamprogrammiga seotud – näiteks teadusinfosüsteemi, teaduse hindamise, teaduse eetika küsimustega jne.

Projekti tegevusi rahastab EV  Välisministeerium oma arengukoostöö programmist.

 

Lisainfo: Ülle Must, ETAg välisteaduskoostöö osakonna juhataja, tel 730 0330 ja  501 4299, e-post: ulle.must@etag.ee