Uudised

Personaalse uurimistoetuse infopäevad 2018

2018. aastal personaalsete uurimistoetuste taotlemise tingimuste ja juhenditega on võimalik tutvuda http://www.etag.ee/rahastamine/uurimistoetused/personaalne-uurimistoetus/put-taotlusvoor-2018/  Personaalse uurimistoetuse 2018. aasta taotlusvooru teemalised infopäevad toimuvad…

Loe edasi

Water JPI 2018 ühiskonkurss

Water JPI annab oma kodulehel teada Horisont 2020 instrumendi ERA-NET Cofund raames väljakuulutatud ühiskonkursist WaterWorks2017. Ühiskonkursi teemaks on: Closing the…

Loe edasi

ERA PerMed ühiskonkurss

ERA PerMed on uus personaalmeditsiiniteemaline ERA-Net Cofund, mida toetavad 31 rahastavat organisatsiooni 22 riigist ja kaasrahastab Euroopa Komisjon. Loodud koostöövõrgustiku…

Loe edasi