Avanes Twinning grandi taotlusvoor teaduskoostöö süvendamiseks Idapartnerluse riikidega

Avanes kolmas  ja viimane Twinning grandi  taotlusvoor  teaduskoostöö süvendamiseks Idapartnerluse riikidega

Konkursi peamiseks eesmärgiks on toetada EL liikmesriikide ning idapartnerluse riikide (Armeenia,  Azerbaidžaan, Valgevene, Gruusia, Moldova, Ukraina)  koostööd raamprogrammis Horisont 2020.

Taotlusi oodatakse kolmele Horisont 2020 prioriteedile:
• Kliimameetmed, keskkond, ressursitõhusus ja toorained
• Tervishoid, demograafilised muutused ja heaolu
• Turvaline, puhas ja tõhus energia.

Toetust antakse ühekordse lump sum  summana 2000 eurot projekti kohta.

Toetust saab kasutada seminari või projekti ettevalmistava kohtumise korralduskulude katmiseks. Toetusest võib katta ka reisikulusid.

Konkurss on avatud 30. septembrini 2016. Projektide läbiviimise periood on lühike: 15. oktoober – 30. november 2016.
Armeenia, Gruusia, Moldova ja Ukraina on allkirjastanud Horisont 2020 assotsieerumislepingu, seega on kõigi nende riikide osalejad raamprogrammis täispartnerid.

Horisont 2020 kahe esimese aasta jooksul rahastatud projektides teevad Eesti organisatsioonid koostööd Armeenia ja Gruusiaga kahes projektis, Valgevenega kolmes projektis ning Ukrainaga kaheksas projektis (vaata: https://edukad.etag.ee/).

Lähem info on saadaval:

http://www.inco-eap.net/en/533.php

 

Eesti kontakt:

Ülle Must
Eesti Teadusagentuur
ulle.must@etag.ee