Uudised

Personaalsete uurimistoetuste ja järeldoktoritoetuse regulatsioone uuendati

Reimo Rehkli, 27.03.2015, 11:24

25. märtsil kinnitati uus personaalse uurimistoetuse ja järeldoktoritoetuse taotlemise juhend ning uuendatud lisaregulatsioonid. Uued regulatsioonid on leitavad Eesti Teadusagentuuri kodulehelt: http://www.etag.ee/rahastamine/personaalne-uurimistoetus/ Taotlemise tingimustes ja korras on täpsustatud teadusliku põhjenduse punktide sisu, sh eetikanõuete käsitlemist, samuti ekspertide, ...

Loe edasi »

Kutse seminarile: “Cooperation in Marine Science around the Baltic Sea and beyond: a contribution to Europe’s Societal Challenges”, 22. aprill 2015, Brüssel

Kristi Auli, 26.03.2015, 12:01

Eesti Teadusagentuuri Brüsseli büroo korraldab 22. aprillil Brüsselis seminari „Cooperation in Marine Science around the Baltic Sea and beyond: a contribution to Europe’s Societal Challenges“,  kus tutvustatakse Eesti mereteadust, Horisont 2020 raamprogrammi ja Läänemeremaade ühise uurimisprogrammi BONUS tegevusprioriteete merega ...

Loe edasi »

Eesti Teadusagentuur

Sihtasutus Eesti Teadusagentuur alustas tegevust 1. märtsil 2012. aastal. Eesti Teadusagentuuri loodi eesmärgiga korrastada teadus- ja arendustegevuse rahastamise süsteemi. Eesti Teadusagentuur loodi SA Eesti Teadusfondi baasil ning sellega liideti SA Archimedes teaduskoostöö keskus.