Uudised

Tööpakkumine: EURAXESS konsultant

Liina Raju, 16.07.2014, 10:36

Töö sisuks on võrgustikku tutvustavatel seminaridel ja koolitustel esinemine; võrgustiku koosolekute korraldamine; liikmesorganisatsioonide töötajatele koolituste ja välisteadlastele suunatud ürituste korraldamine; Nõuandva Koja liikmetele koosolekute läbiviimine ja kontakti hoidmine; üle-euroopalistel üritustel Eesti esindamine; infovahetus Euroopa Komisjoniga. Nõudmised ...

Loe edasi »

Tööpakkumine: IKT ja nanotehnoloogia valdkonna konsultant

Liina Raju, 16.07.2014, 10:32

Töö sisuks on valdkonna programmide info ettevalmistamine ja sihtgruppidele levitamine; seminaridel ja koolitustel esinemine; sihtgrupi nõustamine; statistilise materjali kogumine; erialaste uuringute tegemine; Euroopa Komisjoni päringutele vastamine. Nõudmised kandidaadile

• töökogemus teadus- ja arendustegevuse valdkonnas vähemalt kaks aastat; • ...

Loe edasi »

Eesti Teadusagentuur

Sihtasutus Eesti Teadusagentuur alustas tegevust 1. märtsil 2012. aastal. Eesti Teadusagentuuri loodi eesmärgiga korrastada teadus- ja arendustegevuse rahastamise süsteemi. Eesti Teadusagentuur loodi SA Eesti Teadusfondi baasil ning sellega liideti SA Archimedes teaduskoostöö keskus.