Water JPI 2018. a ühiskonkursi tulemused

Water JPI ERA-NET Cofund raames välja kuulutatud ühiskonkursile, WaterWorks2017 Closing the Water Cycle Gap – Sustainable Management of Water Resources, esitati 105 eeltaotlust, millest 74 jõudsid lõppvooru. Lõpptaotlusvoorus ületas lävendi 48 taotlust, nende seas ka 6 taotlust, milles osalevad eesti teadlased. Ühiskonkursi tingimustest ja partnerite rahastamisvõimalustest lähtuvalt jõuti kokkuleppele 18 projekti rahastamises. Kahes rahastamisele kuuluvas projektis osalevad ka Eesti teadlased:

  1. Reducing The Effects Of Forest Management To Inland Waters“ (Reform Water), kus lisaks Tartu Ülikooli ökoloogia ja maateaduste instituudi vanemteaduri Ivika Ostonen-Märtini juhitavale töörühmale osalevad veel partnerid Soomest, Iirimaalt ja Rootsist. Projekti kogumaksumus on 936 820 eurot.
  2. Research-based Assessment of Integrated approaches to Nature-based Solutions“ (RainSolutions), kus lisaks Tartu Ülikooli ökoloogia ja maateaduste instituudi prof Ülo Manderi juhitavale töörühmale osalevad veel partnerid Iirimaalt, Rootsist, Hollandist, Norrast, Rumeeniast, Lõuna-Aafrikast ja Brasiiliast. Projekti kogumaksumus on 1 499 965 eurot.

Kõigi 18 projekti eelarve kokku on ligi 15,2 mln eurot. Euroopa Komisjoni Cofund moodustab sellest ligi 4,9 mln eurot (sh ETAgile 91 160 eurot). Ühiskonkursi partneriteks olid 13 EL riiki (Belgia, Eesti, Küpros, Soome, Prantsusmaa, Iirimaa, Holland, Itaalia, Norra, Poola, Rumeenia, Hispaania ja Rootsi), lisaks veel Brasiilia, Egiptus, Iisrael, Lõuna-Aafrika ja Tuneesia.

Täiendav info Water JPI kodulehel.

 

Kontakt Eesti Teadusagentuuris
Aare Ignat
aare.ignat@etag.ee