Volli Kalm jätkab Eesti Teadusagentuuri juhina juuni lõpuni

31. mail valiti Tartu Ülikooli rektoriks Eesti Teadusagentuuri juhatuse esimees Volli Kalm, kes asub rektori ametisse 1. juulil 2012. Juuni lõpuni jätkab Kalm tööd Eesti Teadusagentuuri juhatuse ja hindamisnõukogu esimehena.

„Minu jätkamine hindamisnõukogu esimehena juunis ei tekita huvide konflikti, sest hindamisnõukogu rahastamisotsuste ettevalmistamisel ma ei osale,“ kinnitab Kalm. Vastavalt Eesti Teadusagentuuri põhikirjale ei ole hindamisnõukogu esimehel rahastamisotsuste vastuvõtmisel hääletusõigust. Institutsionaalsete uurimistoetuste menetlemisega seotud tegevustes asendab Volli Kalmu hindamisnõukogu esimesel koosolekul, 27. märtsil 2012, aseesimeheks valitud hindamisnõukogu liige, vanemteadur Anu Realo. Institutsionaalse uurimistoetuse taotluste hindamine ekspertgruppide poolt kestab juuni lõpuni ning rahastamisotsuste ettevalmistamiseks koguneb Teadusagentuuri hindamisnõukogu juulis.

„Eesti Teadusagentuuri esimehena on mul juunis veel olulised ülesanded nii personaalsete uurimistoetuste põhimõtete kui ka rahvusvahelistes rahastamisskeemides osalemise printsiipide kujundamisel,“ täpsustas Kalm.

Eesti Teadusagentuuri nõukogu ja Haridus- ja teadusministeerium on alustanud konsultatsioone Eesti Teadusagentuuri järgmise juhatuse esimehe leidmiseks. Järgmise juhatuse esimehe määrab ametisse Teadusagentuuri nõukogu.