Valminud on uussisserändajatele mõeldud Eesti teadus- ja kõrgharidusmaastikku tutvustavad lühivideod

Eesti Teadusagentuuril  on valminud inglis- ja venekeelsed videoklipid Eestisse saabunud välisteadlastele, -tudengitele ja teistele meie teadus- ning kõrgharidusmaastikust huvitatud uussisserändajatele.

Lühivideod avavad teaduse- ja kõrghariduse rahastamissüsteemi, teadus- ja arendusasutuste struktuuri, akadeemiliste ametikohtade olemust ning siinse kõrghariduse ja õpetamise iseärasusi.

Kahe- kuni kolmeminutilised videod valmisid Siseministeeriumi juhitud  uussisserändajate kohanemisprogrammi raames, mille abil saavad Eestisse saabuvad välismaalased võimalikult kiiresti omandada esmased teadmised Eestis kohanemiseks ning iseseisvalt hakkama saamiseks.  Kohanemisprogrammi rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist (ESF), Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondist (AMIF) ja riigieelarvelistest vahenditest.

Uussisserändaja on alla 5 aasta Eestis seaduslikul alusel elanud välismaalane.

Videoklipid on kõigile vabalt kasutamiseks Eesti Teadusagentuuri YouTube’i kanalil:

  • Teaduse- ja kõrghariduse rahastamine:

inglise keeles: kliki video vaatamiseks

vene keeles: kliki video vaatamiseks

  • Teadus- ja arendusasutuste struktuur

inglise keeles: kliki video vaatamiseks

vene keeles: kliki video vaatamiseks

  • Akadeemilised ametikohad

inglise keeles:  kliki video vaatamiseks  

vene keeles: kliki video vaatamiseks  

  • Viis praktilist teadmist kõrghariduses orienteerumiseks

inglise keeles: kliki video vaatamiseks   

vene keeles: kliki video vaatamiseks 

  • Õpetamine on protsess

inglise keeles: kliki video vaatamiseks 

vene keeles: kliki video vaatamiseks

Täname kõiki, kes panustasid oma aega ja teadmisi lühivideote loomiseks. Klipid tootis EstFilm.

Rohkem infot uussisserändajatele aadressil www.settleinestonia.ee.

 

Lisainfo:

Kersti Sõgel
Eesti Teadusagentuur
kersti.sogel@etag.ee