Valminud on Eesti Teadusagentuuri elektroonne aastaraamat

Valminud on Eesti Teadusagentuuri aastaraamat.

Teadusagentuuri töötajate koostöös valminud elektroonsest kogumikust leiab ülevaate asutuse kõige olulisematest tegemistest 2021. aastal – sõnas, pildis ja arvudes. Muu hulgas saab lugeda teadusagentuuri esimeste arendusgrandiprojektide edust, Eesti teaduse tutvustamisest Dubai maailmanäitusel, riigi toetamisest strateegiliselt olulistes valdkondades ning ETAg-i tööst alanud raamprogrammis „Euroopa horisont“.

Aastaraamatut saab uudistada ETAg-i veebilehel: https://etag.ee/aastaraamat2021/. Head lugemist!