Valitsus kiitis heaks Eesti teadustaristu teekaardi objektide uuendatud loetelu

Vabariigi Valitsus kiitis 14.02.2019 korraldusega nr 43 heaks Eesti teadustaristu teekaardi objektide uuendatud loetelu. Eesti teadustaristu teekaardi nimekirja lisandus kolm uut objekti: Eesti pere- ja sündimusuuring 2020, meretehnoloogia ja hüdrodünaamika teadustaristu ning nutika tootmise tuumiktaristu.

Teekaardi nimekirja lisandus ka Eesti liitumine kuue rahvusvahelise teadustaristuga: Põhjamaade e-infrastruktuuride koostööorganisatsioon (NeIC), integreeritud süsinikuseire süsteem (ICOS), ökosüsteemide analüüs ja eksperimentaaluuringud (AnaEE), Euroopa loodusteaduslike kollektsioonide võrgustik (DiSSCO), pere- ja sündimusuuringu programm (GGP2020) ning Euroopa Molekulaarbioloogia Laboratoorium.

Taristu lülitamine teekaardi koosseisu ei tähenda rahastamisotsust ega pane objekte tähtsuse järjekorda, kuid teekaart on sisendiks investeeringuotsustele. Teadustaristu teekaart on pikaajaline planeerimisvahend, mis sisaldab loetelu riiklikult olulistest taristuüksustest. Teekaarti täiendatakse 3-4 aasta järel, eelmine objektide loetelu kinnitati 2014.

Eesti Teadusagentuur alustas teekaardi objektide ettepanekute kogumist aasta tagasi. Objektide loetelu on arutanud ja heaks kiitnud Teadus- ja Arendusnõukogu.

Eesti teadustaristu teekaardi 2018 nimekiri:

Analüütilise keemia kvaliteedi infrastruktuur (AKKI)

Eesti Genoomikakeskus (EGK)

Eesti Keeleressursside Keskus (EKRK)

ELIXIR – Eluteaduste andmete teadustaristu

Eesti Teadusarvutuste Infrastruktuur (ETAIS)

Eesti osalemine Euroopa Sotsiaaluuringus

Infotehnoloogiline mobiilsusobservatoorium (IMO)

Nanomaterjalide tehnoloogiate ja uuringute keskus (NAMUR+)

Loodusteaduslikud arhiivid ja andmevõrgustik (NATARC)

Riiklik siirdemeditsiini ja kliiniliste teadusuuringute keskus (RSKTK)

Taimebioloogia infrastruktuur (TAIM)

Eesti pere- ja sündimusuuring 2020 (GGS2020-EE)

Meretehnoloogia ja hüdrodünaamika teadustaristu (SCC)

Nutika tootmise tuumiktaristu (SmartIC)

Eesti e-varamu ja kogude säilitamine (e-Varamu)

Eesti Keskkonnaobservatoorium (KKobs)

Eesti teaduse ja hariduse andmeside optiline magistraalvõrk

 

Eesti osalemine rahvusvahelistes teadustaristutes:

BBMRI ERIC: Biopankade ja biomolekulaarressursside infrastruktuur (Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructure)

CLARIN ERIC: Ühiseid keeleressursse ja -tehnoloogiaid hõlmav infrastruktuur (Common Language Resources and Technology Infrastructure)

ELIXIR: Eluteaduste andmete teadustaristu (A Distributed Infrastructure for Life-Science Information)

NeIC: Põhjamaade e-infrastruktuuride koostööorganisatsioon (Nordic e-Infrastructure Collaboration)

ESS ERIC: Euroopa Sotsiaaluuring (European Social Survey)

ICOS ERIC: Integreeritud süsinikuseire süsteem (Integrated Carbon Observation System)

AnaEE: Ökosüsteemide analüüs ja eksperimentaaluuringud (Analysis and Experimentation on Ecosystems)

DiSSCo: Euroopa loodusteaduslike kollektsioonide võrgustik (Distributed Systems of Scientific Collections)

GGP2020: Pere- ja sündimusuuringu programm (Generations and Gender Programme)

Eesti kiirekanal MAX-IV sünkrotronkiirguse allikale (FINESTBEAMS)

Euroopa Neutronkiirguse Allikas (European Spallation Source ERIC)

Euroopa Kosmoseagentuur (European Space Agency (ESA))

Euroopa Tuumauuringute Keskus (European Organization for Nuclear Research (CERN))

Euroopa Molekulaarbioloogia Laboratoorium (European Molecular Biology Laboratory (EMBL))

Lisainformatsioon:

Priit Tamm, teadustaristu valdkonna juht, priit.tamm@etag.ee